CDs / DVDs

Wagner Spectrum, 2017/2 Band 26, Seite 242-44., 01. February 2017
"Musikalisch ist dieser Parsifal wirklich ein Erfolg"
Andreas Falentin
Ganze Rezension

in Wagner Kroniek 58.1 Seite 27 wird daraus in niederländisch zitiert:
"Een geheel ander beeld levert de muzikale kant. Een CD-weergave van de uitvoering zou probleemlos in de toch al rijke kopgroep van deze discografie passen. Hartmut Haenchen ... dirigeert een doelgerichte, maar nimmer zwaar op de hand liggende, Parsifal. Hij spant op bewonderenswaardige wijze- en met werkelijk vlotte tempi - de grote bogen die nodig zijn om Wagners late muziekdrama werkelijk muzikaal te beleven. ...maar in de eerste plaats dirigeert Hartmut Haenchen theatermuziek, vindt talloze kleuren en kleurnuances die zich steeds weer met het spel en moet de klankmetamorfosen de handeling in gang zetten, becommentariëren, belichten. Nergens is stilstand, ook geen overdadigheid, wel overal concentratie en vreugde in het musiceren. Koor en orkest zetten dat gewoonweg op bezielde wijze om..."