CDs / DVDs

De Groene Amsterdammer, 20. April 2007
De Groene Amsterdammer, 20.4.07

Ticket naar Bayreuth
Een spectaculaire opname

....En toch nam De Nederlandse Opera het risico om „zijn“ Amsterdamse Ring van 2005 op cd uit te brengen. Compleet. Als live-opname. Met Hartmut Haenchen op de bok van „zijn“ Nederlands Philharmonisch Orkest, waarmee hij in de laatste twintig jaar ettelijke Wagner-triomfen vierde.
Twee dingen onderscheiden deze „Ring“ van de grote massa bestaande opnamen: het super audio surround sound en het feit dat dit de eerste uitvoering is op basis van de nieuwe Richard-Wagner-Gesamtausgabe. In de praktische uitvoering betekent dat dat de orkestklank in zijn transparantie en kleur werkelijk spectaculair genoemd mag worden. Ik ken persoonlijk geen andere „Ring“-opname, recent of oud, waarop het orkest door de geluidsmeesters zo briljant gevangen wordt, tot op de kleinste klarinettriller, zonder dat daarbij de balans en het Grote Geheel verloren gaan. Als je daarbij in aanmerking neemt dat het hier om een live-opname gaat, kan de opnamekwaliteit niet anders worden betitelt dan sensationeel. ...
Voor Hartmut Haenchen zouden deze cd’s eigenlijk het langverwachte ticket naar Bayreuth moeten worden. Want ook al is hij geen muzikale geweldenaar in de stijl van Thielemann of Barenboim (of Furtwängler en Clemens Kraus), hij bewijst met deze opname dat hij een voortreffelijke vertolker van Wagners klankmassa’s is. In vergelijking met veel van wat er de laatste jaren op de Groene Heuvel te horen was, is hij meer dan klaar om het Festspiel-publiek zijn tot in de puntjes uitgevoerde kunsten te presenteren.
Kevin Clarke

Ticket nach Bayreuth
Eine spektakuläre Aufnahme

...Und doch riskierte es die Niederländische Oper um „ihren“ Amsterdamer Ring des Jahres 2005 auf CD herauszubringen. Komplett. Als Live-Aufnahme. Mit Hartmut Haenchen am Pult „seiner“ Niederländischen Philharmonie, mit der er in den letzten zwanzig Jahren etliche Wagner-Triumphe feierte.
Zwei Dinge unterscheiden diesen „Ring“ von der großen Masse bestehender aufnahmen: die Super Audio Surround – Aufnahmetechnik und die Tatsache, dass dies die erste Ausführung auf der Basis der Neuen Richard-Wagner-Gesamtausgabe. In der praktischen Umsetzung bedeutet das, dass der Orchesterklang in seiner Transparenz und Farbe wirklich spektakulär genannt werden darf.
Ich kenne persönlich keine andere „Ring“-Aufnahme, neu oder alt, auf der das Orchester durch die Tonmeister so brillant eingefangen wurde, bis zum kleinsten Klarinetten-Triller, ohne dass dabei die Balance und das große Ganze verloren gegangen ist. Wenn man dabei bedenkt, dass es sich hier um Live-Aufnahmen handelt, kann die Aufnahmequalität nicht anders als sensationell bezeichnet werden. ...
Für Hartmut Haenchen sollten diese CDs eigentlich das lang erwartete Ticket nach Bayreuth bedeuten. Denn, auch wenn er kein musikalischer Gewalttäter im Stile von Thielemann oder Barenboim (oder Furtwängler und Clemens Kraus) ist, er beweist mit dieser Aufnahme, dass er ein vortrefflicher Interpret von Wagners Klangmassen ist. Im Vergleich mit Vielem, was in den letzten Jahren auf dem Grünen Hügel zu hören war, ist er mehr als bereit, um das Festspiel-Publikum seine bis in den letzten Punkt durchgearbeitete Kunst zu präsentieren.
Kevin Clarke