CDs / DVDs

http://operabeluisteren.wordpress.com, 30. November 2013
Het was weer een feest om in het Muziektheater van Amsterdam te zijn. Voor de vijfde keer zag ik het slotstuk van Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner. Niet dat dit werk nu zo feestelijk eindigt, want in Gōtterdämmerung gaat in de finale het Walhalla van de goden in vlammen op. Maar nadat ik ook in het buitenland een aantal keren de Ring zag, prijkt de Amsterdamse voor mij in rangorde op de eerste plaats. Die geweldige productie telkens te mogen meemaken voelde als een feest. Dat is vooral te danken aan de inspanningen van meester regisseur Pierre Audi, de ervaren decorbouwer George Tsypin en dirigent Hartmut Haenchen. Wanneer op 14 februari 2014 ’s avonds laat de laatste tonen van Götterdämmerung gaan klinken, zullen veel mensen al heimwee voelen opkomen want zij herinneren zich dan Wagners woorden ‘ Das ewige Werk ist vollendet.’ Deze productie, gestart in 1996 gaat definitief in de mottenballen.

De voorstelling van de vierde opera van de cyclus leek woensdag jl te beginnen met een lichte teleurstelling door de aankondiging dat stersopraan Catherine Foster niet helemaal bij stem was maar toch zou zingen. Van haar ongemak heb ik gelukkig niet veel gemerkt. Wellicht zong ze aanvankelijk iets meer terughoudend dan ze gewend is, maar in de lastige, lange slotscène werd het iedereen duidelijk waarom ze dit seizoen in Bayreuth ook de rol van Brünnhilde zong. De tenor Stephen Gould nam de andere hoofdrol voor zijn rekening. Hij was een geweldige Siegfried die zich vooral onderscheidde met zijn prachtige vertelling in het derde bedrijf. Die deed zeker even denken aan belcantozang. Hij doet aan de mannen van Hagen kond over de wijze waarop hij een draak heeft verslagen en daardoor in het bezit kwam van de Ring en de Tarnhelm. Hij vertelt hen ook dat hij daarna op een berg een vrouw, Brünnhilde, vond die in een diepe slaap was verzonken en hoe hij haar wakker kuste. Deze laatste bekentenis werd zijn dood omdat Hagen van mening was dat hij Siegfried mocht straffen wegens een meineed. Hagen wordt al zo lang deze productie duurt gezongen door de diepe bas Kurt Rydl. Hij kent die rol als geen ander. Het is prachtig om te zien hoe Hagens wreedheid en bedrog zijn weerslag vinden in Rydls fysieke uitstraling, zijn volume en dictie al is er soms sprake van enige overacting. Het overleg tussen de zusters Waltraute en Brünnhilde was vooral vocaal een succes. Waltraute probeerde haar zus over te halen afstand te doen van de Ring ten gunste van de Rheindochters om de ondergang van de goden en de wereld te redden. Maar het liefdesgeschenk van Siegfried was Brünnhilde te waardevol om het af te staan. Catherine Foster en Michaela Schuster zorgden voor een heel spannende dialoog. De Belgische bas-bariton Werner van Mechelen maakte met zijn dictie net als in Siegfried opnieuw indruk als Alberich. Zijn rol lijkt uitgespeeld na de dialoog met zijn zoon Hagen waarin hij probeert Hagen te motiveren de Ring te bemachtigen die hij zelf door toedoen van Wotan verloor. De koorscènes in de tweede en derde acte met een gestileerde choreografie, die ik elders nog niet tegenkwam, deden denken aan de Grand Opéra. Dat gold ook voor het optreden van de drie Nornen en de drie Rijndochters.

De complimenten aan het adres van het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Hartmut Haenchen kunnen niet groot genoeg zijn. Wagners orkestmuziek is de basis waarop tijdens de Ring wordt gezongen en geacteerd. De zeggingskracht van het orkest is in deze unieke Ring in de loop van de jaren alleen maar toegenomen. Haenchen heeft alle uitvoeringen met groot enthousiasme geleid.

Deze productie van de Ring des Nibelungen was de eerste Ring ooit in ons land. Om deze eclatante uitvoering tot stand te brengen moest veel gebeuren: zangers moesten worden getraind om op de dirigent te reageren vanaf allerlei posities op de Bühne, het orkest moest wennen aan haar wisselende posities op het podium, het speelvlak moest worden uitgebreid met een catwalk waardoor de zangers meer dan eens op enkele meters afstand van het publiek zongen. Het samenstellen van een cast was ook niet eenvoudig. Wie herinnert zich nog de eerste cast met John Bröcheler als Wotan, de enorme artiest Graham Clarke die de rol van Mime een eigen invulling gaf? U kunt ze nog bewonderen op de uitgegeven dvd’s. De castwisselingen bij de reprises waren succesvol. Zo werd om een voorbeeld te geven de rol van Siegfried in de loop van de jaren gezongen door Heinz Kruse, Stig Andersenen en nu dus door de Amerikaan Stephen Gould. Veel mensen hebben deze Ring omarmd. Meerderen hebben Wagner en zijn meesterwerk in het Muziektheater ontdekt. Het is afgelopen met deze Ring. De decors zijn helaas versleten. In overweging wordt genomen om Die Walküre nog een vervolg te geven.
Het woord trots neem ik niet graag in de mond maar met recht kunnen alle mensen die jarenlang aan deze Ring meewerkten trots terugkijken op wat tot stand is gebracht. U hebt nog twee kansen om de integrale Ring te zien. Grijp ze als het in uw vermogen ligt. De eerste cyclus begint op 29 januari 2014, de tweede op 7 februari 2014.
Peter Année
www.operaclick.com, 29. November 2013
... Musicalmente parlando, la lettura di Hartmut Haenchen non credo voglia né trovare né cercare nuove vie interpretative, ma mi pare si distingua per la grande onestà e coerenza intellettuale con la quale ha affrontato il Ring proponendo una chiave di lettura che a molti esegeti potrà sembrare banale ma, che in fondo, banale non è affatto, ribadendo invece la verità di fondo spesso dimenticata che il Ring è, in fin dei conti, una grande, grandissima opera lirica.
Si dimentica spesso, a mio avviso, che la grandezza del Ring sta nella sua musica, non certo nella prosa wagneriana o nel sostrato teoretico e filosofico della Gesamtkunstwerk che Wagner al tempo della Götterdämmerung aveva già, più o meno inconsciamente, abbandonato. Lasciato Siegfried nel bosco, vennero le esperienze del Tristan e dei Meistersinger a rinnegare in parte o in toto i precetti dell'opera d'arte totale cosicché, in definitiva, solo l'iniziale Rheingold (e in parte Die Walküre) ne rispettano i canoni. E non mi sembra un caso che delle quattro opere sia proprio Das Rheingold ad avere ricevuto da parte di Haenchen la lettura meno convincente mentre convincentissima è stata la lettura della Götterdämmerung: e cosa altro non è la Götterdämmerung se non un grand-opéra di stampo meyerbeeriano, coi suoi duetti, i cori e il terzetto della vendetta, travestito da opera d'arte dell'avvenire?
Mi è piaciuto, nell'approccio di Haenchen alla Götterdämmerung, il continuo sostegno al canto, e il modo in cui ha fatto cantare l'orchestra, lo spedito passo teatrale animato da una tensione, che non è mai venuta meno durante tutto lo spettacolo, e l'accurata differenziazione dei diversi momenti: la stretta quasi melodrammatica del terzetto So soll es sein! Siegfried falle!, l'epica grandezza della morte di Siegfried e della Marcia funebre, la catarsi lirica del finale quando dal motivo delle onde emerge lacerante il tema della redenzione per mezzo dell'amore.
Vi è stata una splendida sinergia di intenti fra la parte musicale e la parte scenica.
Abbiamo già ricordato nelle recensioni del Prologo e delle due Prime giornate dell'Anello (qui le recensioni di Das Rheingold, Die Walküre e Siegfried) i punti caratterizzanti lo spettacolo firmato da Pierre Audi, con le scene di George Tsypin ed i costumi di Eiko Ishioka ripresi da Robby Duiveman):
«Uno spettacolo fortemente unitario ancorché didascalico.  Fatto che di per sé non è da considerarsi una diminutio ma si incanala in un ben preciso filone interpretativo dell’Anello». ...
Eccellente la prova del Coro della Nederlandse Opera preparato da Eberhard Friedrich e davvero superba la prova della Nederlands Philharmonisch Orkest.
Edoardo Saccenti
http://ferdidelange.blogspot.nl, 28. November 2013
Magistrale 'Götterdämmerung' maakt de DNO-Ring rond

Met Götterdämmerung is de cirkel rond. Niet alleen als de afsluiting van Richard Wagner's magnum opus Der Ring des Nibelungen, maar ook voor allen betrokken bij de reprise van de productie van De Nederlandse Opera. In het nieuwe jaar wordt deze Ring - in hemelbestormende en inventieve enscenering van Pierre Audi - voor het allerlaatst en zoals Wagner het bedoeld had, achter elkaar, uitgevoerd, waarna de enscenering hetzelfde lot zal ondergaan als het goddelijke Walhalla aan het einde van Götterdämmerung: totale vernietiging.

Deze productie, maar ook de voorgaande uitvoeringen ervan, zijn louter met complimenten overladen. En dat is ook niet zo vreemd aangezien het hele team van De Nederlandse Opera erin geslaagd is om Wagner's meesterwerk als waarlijk Gesamtkunstwerk uit te voeren. Zonder uitzondering waren de solisten gedurende de gehele Ring van hoge kwaliteit en - op een enkele uitzondering na - werden de verschillende rollen die gedurende de vier delen die de Ring omvat door dezelfde solisten uitgevoerd ook wanneer dit betekende dat een solist bij het ene deel vrijwel de hele tijd op de planken stond en in een ander deel voor een bijrol terugkeerde. Dit alles ondersteund door de muzikale macht van het Nederlands Philharmonisch Orkest onder aanvoering van de geweldige Hartmut Haenchen die de muziek van Wagner doorgrondt alsof het zijn tweede natuur is. Vier delen lang is het publiek van Het Muziektheater vergast met wonderschone orkestrale klanken van ongekende transparantie. Een prestatie van formaat.

In Götterdämmerung zijn de hoofdrollen - gelijk Siegfried - wederom weggelegd voor Siegfried en Brünnhilde in vlekkeloze uitvoeringen van Stephen Gould en Catherine Foster. Met name Gould is een fenomeen die in Siegfried al diepe indruk maakte. Hij wordt daarbij op de hielen gezeten door Catherine Foster die gisteravond overigens zichtbaar (maar niet hoorbaar!) kampte met ziekte, maar moedig voort ging. Zij werden dit keer echter bijgestaan door Kurt Rydl als de kwaadaardige en listige Hagen, zoon van Alberich met wiens diefstal van het Rijngoud de hele ellende begon. Rydl's invulling van Hagen was compleet: hij was het kwaad in persoon en verleende zijn diepe en donkere basstem aan een figuur die de ondergang van Siegfried en daarmee ook die van de goden in gang zette.

Want ook hier is de cirkel van de Ring rond: de kettingreactie die ontketend werd door de snode diefstal van het Rijngoud van de Rijndochters door Alberich en werd voortgezet door de hebberigheid van de goddelijke Wotan c.s. komt in Götterdaämmerung tot een vurig einde. De liefde van Siegfried en Brünnhilde, zo mooi bezongen in de laatste akte van Siegfried, wordt door Hagen vergiftigd door Siegfried van een vergetensdrank te laten drinken en hem verliefd te laten worden op Hagen's halfzus Gutrune. Brünnhilde is daarmee prooi geworden voor de Hagen's halfbroer Gunther, koning der Gibichungen. Uiteindelijk wordt het ware gezicht van Hagen duidelijk wanneer deze de onsterfelijke Siegfried met een speer treft op de enige plek waar hij kwetsbaar is: zijn rug. Informatie verkregen van een woeste Brünnhilde die niet door heeft dat Siegfried - buiten zijn schuld om - haar vergeten is. Hell hath no fury like a woman scorned, zullen we maar zeggen...

Dit alles leidt uiteindelijk tot het verdriet van Brünnhilde over de dood van Siegfried, de terugkeer van de Ring aan haar vinger, de ontmaskering van Hagen, de dood van Gunther en Gutrune en het besluit van Brünnhilde om een einde aan haar leven te maken door alles in vuur en vlam te zetten en zo de Ring terug te geven aan de Rijndochters. Haar actie leidt tot de dood van Hagen en het einde van Walhalla. Met het prachtige slotsolo Starke Scheite van Brünnhilde en een meesterlijk orkestraal slot eindigt een magistrale Götterdämmerung en misschien wel de beste productie van De Nederlandse Opera. Zurück vom Ring!
Ferdi de Lange
http://wdrblog.de, 25. November 2013
Wagners "Götterdämmerung" in Amsterdam

Beim „Ring des Nibelungen" passiert in Amsterdam so ziemlich das Gegenteil von dem, was in Bayreuth üblich ist. In Bayreuth haben wir den mystischen Abgrund, in dem das Orchester verschwindet. Der Orchestergraben ist tief und hat einen Deckel, sodass man im amphitheaterartigen Zuschauerraum nichts davon sieht und den Klang von irgendwo von der Bühne her hört. In Amsterdam sitzt das Orchester auf dem Orchestergraben mitten auf der Bühne und wird in der Regie von Pierre Audi (dessen „Ring" seit 1998 auf dem Spielplan steht) Teil des Geschehens, sogar des szenischen Geschehens. In einer ausgeklügelten Lichtregie wird das Orchester in der „Götterdämmerung" zum Feuer und in „Siegfried" zum Wald.
Aber auch die pure Nähe der Musiker zum dramatischen Geschehen führt zu einem anderen Wagner: zu einem Kammerspiel, wie mir der Dirigent Hartmut Haenchen erklärte. Gerade Wagners „Ring des Nibelungen" ist entgegen der landläufigen Meinung ja kein Stück von lauter großformatigen, pathetisch auftrumpfenden Stellen, sondern Dialog und Erzählung. Wenn Brünnhilde im 2. Aufzug der „Götterdämmerung" den Ring an Siegfrieds Finger entdeckt und den Verrat begreift, singt das Catherine Foster vorne an der Rampe vor dem Orchester in sprachnaher Diktion. Und Hartmut Haenchen lässt das Orchester wie eine Truppe von Generalbassspezialisten ganz nah am Gesang spielen. Wenig später kommt die große Klage der Brünnhilde. Die findet dann hinter dem Orchester statt. Hier hört man aber auch eine andere Musik. Das ist der Gegensatz zwischen erzählender Musik und unendlicher Melodie bei Wagner.

Nun ist das, was in Bayreuth mit dem abgedeckten Orchester stattfindet, nicht falsch, zumindest dramaturgisch nicht falsch. Wagner wollte das totale Theater; es gibt von ihm sogar den Spruch, nachdem er das unsichtbare Orchester geschaffen habe, wolle er auch das unsichtbare Theater schaffen. Gemeint ist damit, dass alles, was von der unmittelbaren dramatischen Erfahrung ablenkt, also alles Handwerkliche, nicht da sein darf. Wer in Bayreuth im Festspielhaus sitzt, und sei er noch so weit von der Bühne entfernt, spürt etwas von der Unmittelbarkeit des theatralischen Geschehens.
Wie unzulänglich in Bayreuth in den letzten Jahren auch immer gesungen worden mag, man ist trotzdem im Drama drin. Regisseure wie Sebastian Baumgarten, der in seiner „Tannhäuser-Inszenierung" von 2011 das Publikum auf der Bühne platzierte und in den Pausen Filme zeigte, verkennen den magischen Theaterort.
Richard Lorber
Der Neue Merker, 25. November 2013
Mit der Wiederaufnahme der „Götterdämmerung“ in Amsterdam aus dem Jahre 1998 bewies Regisseur Pierre Audi einmal mehr, welch fantasievolles und spannungsgeladenes Wagner-Musiktheater man mit technisch neuartigen Mitteln machen kann, wenn sie sich in den Dienst der Werkaussage stellen und nie ein Eigenleben entwickeln, wie beispielsweise bei Peter Hall in London oder der mittlerweile schon leidig gewordenen machine von Robert Lepage an der Met. Mit der Einbettung des Orchesters in das Geschehen auf einer riesigen Ring-Bühne aus Holz und einer monumentalen Ausgestaltung des Bühnenraumes bis in höchste Höhen von George Tsypin, sowie den stilvoll asiatisch angehauchten Kostümen der (verstorbenen) Eiko Ishioka erreicht diese Produktion eine optische Dimension und Wirkung, die ihresgleichen auch noch nach 15 Jahren suchen. Für mich steht sie damit unter den Top 10 meiner etwa 100 seit 1967 erlebten „Ring“-Produktionen. Hinzu kam, dass die neue Bayreuther Brünnhilde, Catherine Foster, sich in Topform präsentierte – stimmlich wie darstellerisch ungemein präsent – und Stephen Gould als Siegfried sich momentan ganz offenbar auf der Höhe seiner Wagnerschen Gesangskunst befindet. Daneben war Alejandro Marco-Buhrmester ein exzellenter Gunther und auch Kurt Rydl ein immer noch imposanter Hagen. Hartmut Haenchen stellte mit dem Niederländischen Philharmonischen Orchester einmal mehr unter Beweis, dass er zu den profiliertesten Wagner-Dirigenten unserer Tage gehört.
Trouw, 23. November 2013
Waarlijk in Walhalla met Hartmut Haenchen

... Wat vooral ook ontroerde, was de aanblik van Hartmut Haenchen. Dit jaar werd hij 70, deze weken verschenen twee boeken van zijn hand, en nog steeds heeft hij het ware Wagnervuur, zoals weinig anderen. Vanuit dat plekje boven de bühne kon je zijn verrichtingen goed volgen. De avontuurlijkste adventure seat is natuurlijk voor Haenchen zelf, ook al viel me op dat er op de bok niet eens een kruk staat waarop hij even kan rusten. Onvermoeibaar staat hij daar, en hij is er vanaf het begin bij geweest. Haenchen is een avontuur aangegaan en heeft niet versaagd. Als straks op 14 februari de slotnoten van deze "Ring" voor het allerlaatst verklinken, dan heeft Haenchen hier alles bij elkaar ruim honderd keer in de bak gestaan om deze "Ring" in onderdelen of als cyclus te dirigieren. Bij zoveel volledige toewijding past geen kruk op de bok, maar heuse gouden troon. Met bijpassend muzikaal leidmotief.
Peter van der Lint
www.8weekly.nl, 20. November 2013
Weet jij wat komen gaat?

In het vierde en laatste deel van deze operacyclus voltrekt zich het noodlot aan de goden en mensen uit het verhaal. De vloek van de Ring leidt tot totale destructie, maar wordt tot slot opgeheven door de opofferende liefde van de Walkúre Brünnhilde.

In de ochtendschemer spinnen de drie nornen - alwetende oervrouwen - de draden van het noodlot. Voor hen bestaat de tijd niet: verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verweven. ‘Weet jij wat komen gaat?’ vragen ze elkaar, terwijl ze de draden van de een naar de ander werpen. Ondertussen raakt alles steeds meer verward. De kwade krachten van de vervloekte Ring hebben het natuurlijk bestel van hemel en aarde aangetast. De drie spinsters raken de draad van hun relaas kwijt.

Vloek
Wie hem niet heeft, begeert hem en wie hem bezit, gaat te gronde. Dat is de vloek die kleeft aan de uit het Rijngoud gesmede Ring. De Nibelung Alberich zwoer (in het eerste deel) de liefde af om hem in bezit te krijgen en vervloekte de drager toen hij hem moest afstaan aan Wotan. Almacht, ten koste van liefde en leven. Dit onontkoombare proces, uitgedrukt in een fantastische muzikale taal, speelt zich in deze productie af op een ringvormige bühne, waar het decor is opgebouwd uit de vier elementen water, vuur, aarde en lucht – nevel. De belichting (van Wolfgang Göbbel en Cor van den Brink) zorgt voor precies die beeldende suggestie die een naturalistisch decor overbodig maakt. De regie is toegespitst op basale menselijke drijfveren: liefde, machtswellust, haat, begeerte, intrige en verdriet.

In de ban van de mensenliefde
Het liefdespaar Siegfried (Stephen Gould) en Brünnhilde (Catherine Foster) wordt door de intrigant Hagen, Alberichs zoon, (Kurt Rydl) uit elkaar gedreven. Rydl zet een van wraakzucht en woede vervulde verschoppeling neer, door zijn vader verwekt om diens ambities waar te maken. Gould is een ingetogen, naïeve antiheld, het machovertoon is bijna parodistisch. Foster groeit in haar ontwikkeling van onthecht godenkind naar tragische mensenvrouw tot in de explosie van verdriet en woede in de derde akte. Zeer overtuigend is Michaela Schuster, die als Walküre Waltraute haar zuster komt waarschuwen. Wanhopig probeert ze de kloof te overbruggen die goden scheidt van mensen. Ze smeekt Brünnhilde de Ring terug te geven aan de rechtmatige eigenaressen, de Rijn-nimfen. Die is echter in de ban van de mensenliefde en weigert.

Climax en nieuwe hoop
Zoals in de hele tetralogie is de hoofdrol voor de muziek. Die is in Götterdämmerung een complex weefsel van leidmotieven. Vele thema’s zijn een (halve) toon gezakt of van majeur in mineur overgegaan om de tragiek te benadrukken. Hartmut Haenchen en het zeer virtuoos en gedreven spelende Nederlands Philharmonisch Orkest zorgen voor een maximum aan transparante en emotionele klankbeelden. Het tempo is goed - dat wil zeggen niet te langzaam. Een authentieke Wagner, volgens de aanwijzingen van de componist zelf, indertijd opgetekend door zijn assistenten.

De laatste scène, waarin Brünnhilde zich in het vuur stort dat alles, inclusief de godenburcht Walhall, verteert, vormt een meeslepende climax. Het is de grote verdienste van dirigent en musici dat die climax in ruim vier uur wordt opgebouwd. In de slotmaten klinkt dan zonder overgang het beroemde 'verlossingsmotief' dat na alle verschrikkingen de wereld nieuwe hoop moet geven. Goed en kwaad zijn muzikaal verbonden.

In januari 2014 wordt Der Ring des Nibelungen in zijn geheel uitgevoerd. Voor iedereen die van deze muziek houdt of hem wil leren kennen een gelegenheid om het totaaltheater, dat Richard Wagner voor ogen stond, zelf te ervaren.
Inge Cohen Rohleder
www.cultureelpersbureau.nl, 20. November 2013
Unvergleichlich
Vergeet de uren die vooraf gingen, denk niet aan de twee uren die nog volgen. Dit is het moment. Het Nibelungenhaat-motief en het Hagen-motief klinken, maar vervormd. Ze botsen. Ze kunnen het niet eens worden, We horen iets vaags triomfantelijks, maar tegelijkertijd dreiging.
“Slaap je Hagen, mijn zoon?” zingt Alberich.
Vergeet de lange weg die de ring heeft afgelegd, vergeet hoe die straks door de Reindochters uit de vlammen verworven wordt. In dit moment komt alles samen.
Droomt Hagen? Is Alberich werkelijk daar?
Vast staat dat Hagen in deze scène definitief komt tot een dodelijk verbond met Gunther en Brünhilde om Siegfried te doden. Goed, in de derde akte moet dat alles nog gebeuren, maar op dit moment gebeurt waar Wotan al vanaf het einde van Das Rheingold op zit te wachten: de ondergang van de goden.
Voltooid. Dat eeuwige werk.
Een geniale vondst derhalve van regisseur Pierre Audi om de vuureffecten niet te bewaren tot de slotscène waarin sprake is van brandstapels, vuur dat tot in de hemel reikt en een rivier die buiten haar oevers treedt. Nee, wanneer aan het einde van deze tweede akte Brünnhilde, Hagen en Gunther besluiten dat Siegfried dood moet, dan zien we het vuur, kort, maar hevig.
Deze tweede akte is in Audi’s regie het beste van de hele Ring.
In een imposant decor, dat in wezen toch gewoon een eenheidsdecor is, weet hij alle scènes meesterlijk een eigen vorm te geven. Van duister (Hagen en Alberich), naar indrukwekkend (Hagen met de mannen – een koor zo zien opduiken als hier maak je waarschijnlijk nooit meer mee), via een prachtige personenregie waarbij vooral dandy Gunther (Alejandro Marco-Buhrmester) en de wereldvreemde Gutrune (prachtrol van Astrid Weber) alle aandacht opeisen. naar een duister slot vol vlammen.
Dankzij de imposante decors van architect George Tsypin komen de zangers zo dichtbij het publiek dat ook zonder binocle elke gezichtsuitdrukking te zien is, het zweet van Hagen bijna voelbaar en meer dan in welke enscenering ook het drama tastbaar wordt.
Dirigent Hartmut Haenchen kiest daarbij voor een moordend tempo – precies wat Wagner zelf ook wilde, maar daar zelf al over moest ruziën en na zijn dood werd de Ring steeds langzamer in steeds grotere zalen uitgevoerd, resulterend in monsterlijke producties als in New York. Bij Haenchen dus ook geen moment van stilte in slot, waarin het Siegfried-motief en het verlossingsmotief letterlijk botsen.
Stephen Gould (Siegfried) en Catherine Foster (Brünnhilde) steken in grootste vorm, maar het is ‘megabas’ Kurt Rydl die wederom deze Götterdämmerung tot de zijne maakt. Een betere Hagen is simpelweg niet denkbaar.
Volgend jaar volgt nog de complete Ring, waarna de Amsterdamse Ring definitief geschiedenis zal zijn. Een goedgedocumenteerde geschiedenis, dat wel, want er bestaan dvd’s van de eerste integrale uitvoering en cd’s van de tweede, maar de decors worden niet nog langer opgeslagen – een van de meest tijdloze Ring-enscenering verdwijnt in de vuilverbranding.
En samen met de decors van de Ring van de Nationale Reisopera, als daar niet snel een koper voor gevonden wordt.
Hoewel die veertien uur opera aan het eind vooral een nieuwe, andere en wellicht betere wereld beloven, ligt het slotakkoord van Wagners tetralogie een vol akkoord lager dan dat aan het begin.
Een neerwaartse spiraal, vol vernietiging.
Maar dan is daar weer Wagner zelf, na de allereerste Ring. “Maak iets nieuws kinderen!”
Henri Dorst
NRC Handelsblad, 19. November 2013
... De beklemmende voorstelling met de voortreffelijke begeleiding van het NedPhO en de onvolprezen Hartmut Haenchen, heeft nog gewonnen aan dramatische intensiteit....
Kaspar Jansen
www.bachtrack.com, 19. November 2013
As the year of Wagner’s bicentennial approaches its end, De Nederlandse Opera concludes its latest revival of Pierre Audi’s Ring cycle with his 1998 production of Götterdämmerung.

Visually, it is a very impressive production. The unique set, conceived by George Tsypin, is a colossal half-cylindrical construction of steel and wood, with a rectangular stone beam hanging in mid-air. The stage’s glass floor extends forward, at the front of the proscenium, into a half-circular wooden walkway that surrounds the orchestra, which sits on the stage, visible to the public. Throughout the performance, soloists take position at the edge of this walkway that brings them in front of the orchestra, and almost within reach of the audience of the front rows. They wear costumes designed by Eiko Ishioka, whose clean lines fit the minimalist staging.

The lighting by Wolfgang Göbbel and Cor van den Brink brings this atemporal and abstract set to life, transforming the stage to suggest, more than represent, various locations, scene after scene: Brünnhilde’s rock at dawn, the brightly lit hall of the Gibichungs, the deep waters of the Rhine, or Valhalla in flames. Whilst the staging is suggestive and leaves a lot up to the viewer’s own fantasy, the overall effect is always spectacular and the occasionally very close interaction of singers with the audience makes it an unusually intimate musical theatre experience.

Placed literally at the centre of the stage, the Netherlands Philharmonic Orchestra, conducted by Hartmut Haenchen (a part of this Ring since 1997), played beautifully, with sounds almost transparent even in the loudest outburst. They deservedly received loud applause from the audience at the end of the performance. Despite the famous length of the opera, I found the conductor sustained the dramatic tension throughout, so that time seemed to pass quickly.

Stephen Gould, as the hero Siegfried, compensated unsubtle acting and a somewhat clumsy stage presence with unflagging, powerful singing throughout the performance. And it isn’t difficult to understand why Catherine Foster has become a much sought-after Brünnhilde in opera houses around Europe. Her voice is well-projected with beautiful high notes that easily cut through the orchestra. I found that she was at her best in Act II, when Brünnhilde discovers her lover’s deceit, and in her final immolation scene. It is, however, Kurt Rydl’s vicious and menacing Hagen that made the biggest impression. The veteran bass seemed to totally inhabit his Machiavellian, dangerous character, and gave a truly compelling performance. His voice might sometimes uncover too slow a vibrato when pressured, but as he stood at the edge of the stage with his neurotic gaze fixed onto the audience, he truly made one’s blood run cold.

Alejandro Marco-Buhrmester (Gunther) and Astrid Weber (Gutrune) were dramatically strong as the interestingly incestuous pair of Gibichung siblings. Michaela Schuster’s rich mezzo-soprano brought both a moving and fiery dignity to the all-too-short role of Waltraute, Brünnhilde’s Valkyrie sister.

Producing Wagner’s Ring cycle is a tremendous undertaking for any opera company. Since it first opened to critical acclaim during the 1997–98 season, Pierre Audi and Harmut Haenchen’s Ring has become a kind of signature production for De Nederlandse Opera. It has noticeably been captured (with a different cast) both on CD and on DVD during previous revivals. Götterdämmerung is being performed until 30 November, and the company will stage this whole cycle again in January/February 2014 – for the very last time. I would urge any opera lover having the chance to attend a performance. The company will also change name in February to become Dutch National Opera, following a budget-driven merger with Dutch National Ballet and The Amsterdam Music Theatre. It is as if a page of this company’s history is turning.
Nicolas Nguyen
dno.nl, 19. November 2013
Edwin Rutten:

... Wagner weet van schrijven maar je hebt wel een goed orkest nodig om de kleuren te laten horen onder de baton van de niet aflatende Hartmut Haenchen.
De Volkskrant, 18. November 2013
Dirigent Hartmut Haenchen laat de spannende lijn in het stuk geen moment verslappen. Hij dringt met het Nederlands Philharmonisch Orkest diep door in de onderlagen van de partituur en ziet daarbij kans zelfs de meest massieve klankbrokken transparant te houden – door die combinatie vliegt de lange avond voorbij.
De Telegraaf, 18. November 2013
Het succes van de productie is verder vooral te danken aan Hartmut Haenchen, die de muziek opvallend transparant serveert en het Nederlands Philharmonisch Orkest tot topprestaties inspireert. Daarbij draagt hij de zwaarbeproefde zangers als op handen.
Het Parool, 15. November 2013
... en vooral zonder het van jaar tot jaar doorleefder, transparanter en organischer wordende aandeel van dirigent Hartmut Haenchen en – met name – het Nederlands Philharmonisch Orkest, had de Amsterdamse Ring nooit zo veel indruk kunnen maken. De opzienbarende ontwikkeling van Haenchen als Wagnerdirigent maakt die Ring-cycli straks werkelijk iets om naar uit te zien, zo veel werd gisteren bij Götterdämmerung wel duidelijk.’
www.operamagzine.nl, 15. November 2013
Bij De Nederlandse Opera ging donderdag het vierde deel van de Ring-cyclus, Götterdämmerung, in première. Regisseur Pierre Audi mengde zijn abstracte regie, verpakt in staal en glas, met sterke, voelbare emotie en rauwheid. Kurt Rydl bulderde in de rol van Hagen. Het geheel was weer sensationeler dan de vorige delen.

En weer werd het stil in Het Muziektheater, stil en donker. Een klassieke Wagner black-out. Het publiek had bij binnenkomst al gezien wat het toneelbeeld van het vierde deel van de Ring-tetralogie was. Een groot vlak, aan de achterkant begrensd, een rond plankier vlak voor de eerste rijen in de zaal en ver verstopte ‘adventure seats’ hoog in de toneeltoren. Het was opnieuw Hartmut Haenchen die het orkest leidde, net als bij alle vorige keren dat Der Ring des Nibelungen door De Nederlandse Opera werd gebracht.

Er was al eens een laatste keer, in 2005, en met deze uitvoering van Götterdämmerung als eind van een over twee seizoenen gespreide serie wordt het de aller-laatste keer. Begin 2014 krijgt de spectaculiare Ring-cyclus een aller-aller-laatste uitvoering. Wie dan nog niet geweest is, die heeft wat gemist. Maar er zijn nog altijd de dvd-opnamen en de cd-serie.

Aandacht genoeg dus voor een operaproject van ongekende omvang voor Nederland, dat die aandacht ten volle verdient. De breinen achter deze serie, regisseur Pierre Audi en dirigent Hartmut Haenchen, zochten indertijd een team bij elkaar dat in zijn gezamenlijke artistieke resultaten hemelhoog scoorde.

Bij de première van Götterdämmerung kreeg ik de indruk dat die gebundelde kwaliteiten een nieuwe, nog hogere dimensie bereikten. De vormgeving van decorontwerper George Tsypin en de kostuums van Eiko Ishioka en Robby Duiveman verbonden zich nog sterker met het verhaal dat Wagner, door de handen van Audi, vertelt.

De wat afstandelijke abstractie die Audi koos voor zijn regie werd in dit laatste deel sterker doorbroken dan in de vorige drie. Met name de nabijheid van de zangers in de zaal gaf een sterk effect. Hagen, Kurt Rydl, zong een deel van zijn partij vlak voor het publiek, gericht naar de zaal. Als je dan vrij vooraan in het midden zit, komt die stroom geluid echt heel dichtbij. Dat gecombineerd met zijn woeste blik en vrij aanzienlijk behaarde bovenlichaam gaf een directheid die ik nog niet vaak in opera ervoer.

Zo keek je als publiek ook recht in het gezicht van een Rheintochter, van Brünnhilde en van Gutrune. Maar vooral de blikken en de orkaan van Hagen zal ik niet snel vergeten. In deze Götterdämmerung is hij een getergd man, met een wilde, bijna schaamteloze uitstraling, die op enig moment zijn speer dwars op zijn schouders draagt, alsof hij een kruisiging uitbeeldt. Hij contrasteerde sterk met zijn halfbroer Gunther en halfzus Gutrune. Die waren beiden zedig en bijna sjiek gekleed.

Kurt Rydl, die er al vanaf het begin bij was in deze serie producties, beschikt over een overdonderende presentatie. Zijn Hagen is rauw en direct. Dat zijn stem door het jarenlang zingen van het Wagner-repertoire het nodige te verduren heeft gehad, hoor je wel als hij een groot volme maakt, dan krijgt zijn stem een wat scherp randje.

Over de Brünnhilde van Catherine Foster en de Siegfried van Stephen Gould schreef ik bij het vorige deel al dat zij haar rol wat introvert speelde en hij niet helemaal voldeed aan mijn beeld van een Siegfried. Dat gezegd hebbend was de contstante kwaliteit waarmee ze tot de laatste minuten van de voorstelling vocaal overeind bleven opmerkelijk. Hun beheersing van materiaal en stem is overduidelijk en op dat fundament bouwen ze een vertrouwenwekkende performance.

Zeer overtuigend was ook DNO-debutante Astrid Weber (Gutrune / Dritte Norn). Haar partituur is niet spectaculair, maar haar aanwezigheid en stijl op het podium waren mooi om te zien en mooi om te horen. Dat gold ook voor Waltraute, die in weinig tijd veel moet doen. Met Michaela Schuster was die rol riant bezet. Ze was vocaal sterk en had een bijna speelse stijl.

De eerste akte, vooral de Nornenscène, miste in mijn ogen nog wat ‘spice’. Ik vond daar de regie en zang wat vlak. De tweede akte was daarentegen overdonderend goed, met een enorm aantal Gibichungen op het podium en de twee ‘stellen’ in het verhaal. Amir Hosseinpour ontwierp een choreografie die groot, meeslepend en spectaculair was in omvang en intensiteit. Het ging me eigenlijk te snel. In dit deel van de voorstelling zat alle denkbare kwaliteit en zeggingskracht die je vaak hoopt te zien, maar die maar zelden zo’n niveau bereikt.

Helemaal in lijn daarmee is het einde: geen vuur (en bij DNO kunnen ze een fikkie stoken, zo bewezen ze al vaak) maar rode doeken verbeelden de brandstapel. En dan razen de musici van Hartmut Haenchen, dan is er een bijna tijdloos crescendo, knalllend vuur, een speer die door een wand heen stoot. Het einde van de goden, apocalyptisch en onontkoombaar.
Francois van den Anker
Ijmuidercourant, 15. November 2013
Al bij het begin van de tweede acte komt de ontlading. Zodra dirigent Hartmut Haenchen zijn hoofd boven de orkestbak uitsteekt davert het applaus door het Amsterdamse Muziektheater. Het door hem gedirigeerde Nederlands Philharmonisch Orkest is dan ook meer dan het hart van Wagners opera ’Götterdämmerung’, die daar deze maand is te zien.

Haenchen is als chef-dirigent al jaren weg bij het orkest, maar de door hem met het NedPhO opgebouwde Wagnercultuur lijkt zich telkens als hij voor een opera van deze eigenzinnige componist terugkeert verder en dieper te ontwikkelen. Als in de derde en ook laatste acte de vermeende held Siegfried is gestorven en het einde van de wereld nadert, verbaast het orkest met een rijkdom aan kleuren en sferen. Zelfs op volle kracht spelend blijft elke melodie en elk detail hoorbaar. Hoe zorgvuldig wekt Haenchen naar dat slot toe.

In dit vierde en laatste deel van het vierluik ’der Ring des Nibelungen’ leveren ook de zangers in dit verhaal over het menselijk tekort werkelijk topprestaties. In de immer imponerende enscenering van Pierre Audi is Kurt Rydl nog angstaanjagender als de schurkachtig Hagen. Hij speelt die rol hier sinds 1998 steeds dreigender en vileiner, zijn ’metalen’ bas prangt de luisteraar tot in de ziel. Natuurlijk betovert zo’n man de vermeende held Siegfried waardoor die zijn Brünhilde vergeet en de weg naar de wereldheerschappij voor Hagen open lijkt te liggen.

Net als in ’Siegfried’, het derde deel van ’Der Ring’, zingt Stephen Gould de held met tragische lyriek. Helaas is hij er niet bij als De Nederlands Opera in januari ’Der Ring’ als complete cyclus uitvoert. Wel keert Rydl terug, net als de sopraan Catherine Foster die nu als nieuw gezicht in deze productie ontroerend de rol van de door verraad gekwelde Brünhilde zingt. Deze ’Götterdämmerung’ gloeit, dit operahuis is klaar voor een complete glanzende ’Ring’.
www.theaterkrant.nl, 15. November 2013
5 Sterne

Gejuich in overtreffende trap vulde het Amsterdamse Muziektheater na afloop van Wagners Götterdämmerung. Dirigent Hartmut Haenchen werd bedoven onder applaus. Terecht want onder zijn leiding groeide het vierde deel uit Wagners Ring-cyclus uit tot een zeldzaam muzikaal hoogtepunt.

Deze prachtige Ring-enscenering van regisseur Pierre Audi uit 1998 is uitgegroeid tot het visitekaartje van De Nederlandse Opera. Het is even klassiek als tijdloos, even modern als traditioneel. Volgend jaar beleeft de gehele Ring nog een allerlaatste reprise. Een must voor elke operaliefhebber, want deze Ring (of in elk geval een deel ervan) moet je gezien en gehoord hebben!

Een waanzinnige constructie van staal en glas vormt het decor en het podium is met een cirkelvormige houten ring (de stam van de levensboom uit het Ring-verhaal) uitgebouwd. Die uitbouw was in 1998 al spectaculair en is dat nog steeds. Dichterbij het publiek kun je als zanger namelijk niet komen. Hagen, Brünnhilde en Siegfried: ze stonden bijna letterlijk op de neus van het publiek te zingen, wat de voorstelling een grote mate van directheid gaf. Maar Audi’s Götterdämmerung is ook heel intiem. Het is bijna een familiedrama waarin de karakters van de diverse personages met veel gevoel voor detail worden uitgelicht.

De apocalyptische ineenstorting van het godenrijk is bij menig regisseur goed voor een hoop spektakel. Niet bij Audi. Wotans speer klieft zich door een wand, een paar vuurbollen ontvlammen en achter op het podium wordt het Rijngoud zichtbaar. Een minimaler, maar tegelijkertijd sterker slot kun je je niet wensen.
Dankzij de perfecte regie, die soms behoorlijk abstracte proporties aanneemt, en de suggestieve kostumering valt alles perfect op zijn plek en zit je bijna vijf uur lang ademloos te genieten.

Stephen Gould was wederom een perfecte Siegfried, Catherine Foster schitterde als een Brünnhilde die zowel kwetsbaar als sterk kon zijn en Kurt Rydle maakte indruk met een soms wel zeer rauwe en dominante Hagen. Toch viel er op de vocale prestaties nog wel wat af te dingen. Bijna alle zangers hadden de neiging om continue hard te zingen. Daardoor ging op sommige momenten veel van de emotie verloren. En het trio Rijndochters wilde vocaal niet echt een eenheid worden.

Maar ach… wie zeurt daar nou nog over als je zo’n mooie meeslepende Wagner krijgt voorgeschoteld? Een Wagner met een perfect spelend Nederlands Philharmonisch Orkest en een al even indrukwekkend koor. Een Wagner om nooit meer te vergeten.
Oswin Schneeweisz

- See more at: http://www.theaterkrant.nl/recensie/gotterdammerung-2/#sthash.aalwwwqb.dpuf
www.allmusic.com, 05. August 2008
Because this is the premiere recording of the Neue Richard-Wagner-Gesamtausgabe's Götterdämmerung, the first thing every compulsive Wagnerian -- and is there really any other kind of Wagnerian? -- will want to know is how much difference a new edition makes. And while nothing major is formally changed, texturally, thematically, or harmonically, the new edition does make a huge difference in many details. From the very slightly altered articulation of Siegfried's horn call to the very conspicuously missing general pause before the redemption theme's final appearance at the opera's end, all these details add up to a significantly altered version of the work all Wagnerians will have to hear.

And they'll give thanks that this live performance, recorded in vivid super audio sound by Etcetera,
is so fine. Led by Hartmut Haenchen, this is a tightly argued, tautly dramatic Götterdämmerung, a performance with enough weight, strength, and determination to challenge if not quite surpass its major-label rivals. Of the soloists, only the furious Kurt Rydl as a Hagen is internationally well-known. But the rest of the cast, from the robust Siegfried of Stig Andersen through the clarion Brünnhilde of Linda Watson to the demonic Alberich of Günter von Kannen admirably acquits itself. The Nederlands Philharmonisch Orkest plays the symphonic score with terrific power and tremendous conviction, and the Koor van de Nederlands Opera sings with surprising, almost shocking, enthusiasm. In sum, all Wagnerians will have to hear this Götterdämmerung, and all but the most churlish of purists will be glad they did.
James Leonard
4 1/2 von 5 Sternen
www.amazon.com, 01. September 2007
The orchestra again is propelled along by Hartmut Haenchen and occasionally the final spit and polish is lacking but the overall feel is there and it is certainly a wild and exciting ride for all.
This is a worthy climax to a great cycle.
Rodney Hrvatin
Opera Now (GB), 11. August 2007
Opera Now 7/8 2007

...this is one of the best-recorded recent Rings on disc, notwithstanding the fact it is live and the unusual layout of singers and orchestra (the singers offen surround the orchestra).
Simon Trezise
www.musicweb-international.com, 01. Juni 2007
Last year (2006) this Dutch Ring, directed by Pierre Audi, was released on DVD. It attracted a lot of attention through the brave concept of having the orchestra fully visible mid-proscenium and the action taking place on a sparsely decorated stage that surrounded the orchestra. The singers sometimes act almost in the lap of the on-lookers in the first rows of the stalls. The production was, in the main well received, on Musicweb-International by myself and my colleague Anne Ozorio. We each commented on the timelessness of the concept. These were committed performances and even though some of the singing wasn’t up to the best on competing sets it was a fresh Ring that offered new perspectives and new insights. On DVD, interest will inevitably focus on the visual impact. However the musical side was analysed and the same freshness was inherent in the orchestral concept. One reason was that the conductor, Hartmut Haenchen, is known first and foremost as a baroque specialist and a stickler for authenticity. When he ventured into high romantic repertoire it was with something of the same approach, creating lightness and transparency of orchestral structure, like blowing away a good century’s worth of cobwebs. But it was more musicological than that. For this production Haenchen has gone to sources beyond the printed score and studied the details that Richard Wagner’s assistants recorded while rehearsing the opera at Bayreuth. There is copious commentary concerning notes and rhythms that were changed, agogic details, orchestral balance and, not least, questions concerning tempos. Wagner stresses time and again ‘in tempo’, ‘very brisk’, ‘never drag’ and ‘Moderate, but always lively and full of variation’. The outcome of this, which Maestro Haenchen writes quite extensively about in the liner notes, is exactly what I have already touched upon: no cobwebs, brighter colours, greater transparency, a feeling of chamber music-making but still no lack of power and drama. Quite the contrary in fact since the lightness and the relative briskness produces greater momentum and propels the action forward. Few composers divide opinion more than Wagner: there are pro- and anti-Wagnerians and very few in between. The anti- camp invariably states that ‘he is so pompous, so heavy, so long-winded’. I have thought so myself and when listening to the other recent Götterdämmerung - the Stuttgart production under Zagrosek on Naxos - I felt that even this reliable conductor, whose earlier instalments I have admired, dragged and marked time.

Haenchen’s prelude to the prologue is as good an example as any to show the transparency and the chamber music quality of the music. His Rhine journey has nicely pointed rhythms. The Entr’acte before act 1 scene 3 is forward moving, where Zagrosek stands still – and the delicate woodwind writing is beautifully played. The Funeral March (CD4 tr. 8) is taut and swift and the surround-sound adds extra atmosphere and presence. The concluding music, depicting the Rhine overflowing, is forceful and vehement and has the listener grabbing the arm-rests not to be swept away. This being recorded during the second round of Ring performances, Haenchen has obviously put his finger on even deeper insights and now controls the proceedings superbly. This alone should make this an important acquisition for Wagnerians.

But opera is also singing and here, as in the Zagrosek set, there are swings and roundabouts. There are new singers in all the roles since the DVD series, bar one, namely Kurt Rydl’s Hagen. Seen as well as heard he was formidable in his viciousness. Dramatically he is definitely a force to reckon with too. Unfortunately his voice has deteriorated further and today – read ‘two years ago’ – it was in a state where he could hardly sustain a single note without an incipient beat – read ‘heavy wobble’ – afflicting it. Roland Bracht on the Zagrosek set does not have the most ingratiating of voices but it is steady and he is almost as formidable as Rydl. It’s the same state of things with Hagen’s father, Alberich: Günter von Kannen, such an expressive and many-faceted singer and actor on the Barenboim set from Bayreuth fifteen years ago, is here just a shadow of his former self and almost as shaky as Hagen. Franz-Josef Kappelmann on Naxos, in spite of thirty years as a professional singer, has retained his voice more or less intact and has just as much insight.

The Rhinemaidens are good in both incarnations but when it comes to the norns Haenchen’s trio wins hands down. They are among the best in any recording I have heard. Two of them also double in bigger roles; Irmgard Vilsmaier as a splendid, silver-voiced Gutrune. I would not be surprised if before long she upgrades to Brünnhilde. Michaela Schuster, who was also Fricka in Zagrosek’s Rheingold, is a deeply engaging, expressive Waltraute with admirably steady tone, outsinging Tichina Vaughn’s likewise expressive but over-vibrant Waltraute for Zagrosek. Robert Bork’s Gunther is strong but wobbly in the first act. He improves, though, and in the second act he rises to the requirements and delivers some manly, heroic singing.

I have mixed feelings about the hero and heroine. Danish tenor Stig Andersen is a highly experienced singer, not equipped with the enormous all-encompassing baritonal voice of his compatriot from long ago, Lauritz Melchior. Instead there are parallels with the rather more Nordic silvery tones of his latter-day fellow-countryman Poul Elming, Barenboim’s Siegmund. He has enough heft to make his mark but is also, to begin with, rather strained and worn. He is uneven but in act 2 he sings with much more ease than in the beginning and in the final act he sounds almost rejuvenated. In the scene with Hagen and Gunther, before the murder, he is truly heroic. Then he delivers a death scene, both sensitive and dramatic, that is by some margin the best thing on the whole set, challenging even Jerusalem (Barenboim). His counterpart on Zagrosek’s recording hardly reaches to his waist.

Linda Watson is a youthful Brünnhilde who is able to lighten her voice but she too is uneven. The final scene of act 2 offers some beautiful lyric singing but under pressure her voice adopts an edge that, paired with a certain fluttery unsteadiness, makes her less than attractive. What one always remembers after a Götterdämmerung performance is the immolation scene and here her tone is more concentrated and she sings with great feeling. Flieg heim, ihr Raben! is dramatic singing of the first order, not as rock-steady as Birgit Nilsson or even Anne Evans, but impressive even so. For pure singing she trumps Luana DeVol on the Zagrosek set, even though the latter has the deeper insight in the role.
Göran Forsling
Fanfare, 27. Mai 2007
Fanfare Magazin 27.Mai 2007

Director Pierre Audi has the orchestra back in an open pit surrounded by the stage, allowing conductor Hartmut Haenchen to be frequently in view. As with Die Walküre, Haenchen’s band is the Netherlands Philharmonic Orchestra—he had the far-from-negligible Residentie and Rotterdam Philharmonic Orchestras for Rheingold and Siegfried, respectively. The orchestral playing throughout is excellent: as just one example, listen to the bass clarinet solo followed by the sequential entrance of the eight horns in the passage leading into the second scene of act II. The Funeral March, Götterdämmerung ’s most famous set piece, is thrilling.
Andrew Quint
Het Parool, 22. Mai 2007
Het Parool, 22.5.2007

Hartmut Haenchen kommt die Ehre zu, als erster Dirigent einen kompletten "Ring des Nibelungen" nach den neuen Einsichten der Neuen Richard-Wagner-Gesamtausgabe aufgenommen zu haben. Schon diese einfache Tatsache macht die Aufnahme, die 2005 vom Ringzyklus bei der Niederländischen Oper gemacht wurde zu etwas Besonderem. Im Theater waren die Vorstellungen Ereignisse ersten Ranges....Die Niederländische Philharmonie spielt nahezu immer einfach grandios und Haenchen ergründet Wagners Klangströme inzwischen wie sehr wenige....
Erik Voermans
www.klassik.com, 19. April 2007
Die Amsterdamer ‘Götterdämmerung’ glänzt wiederum durch Hartmut Haenchens Pioniertat am Pult des Nederlands Philharmonisch Orkest. Das Sängerensemble kann die künstlerische Ausgewogenheit der Vorabende nur bedingt aufrecht erhalten.


Die Mitschnitte aller vier Abende liegen nun auf SACD vor, und können sich rühmen, die erste Aufnahme unter Verwendung der neuen Richard-Wagner-Gesamtausgabe zu sein. Der Dirigent aller vier Opern Hartmut Haenchen erläutert diesen Umstand detailliert in den jeweiligen Booklets. Dem Hörer begegnen vor allem in Fragen der Instrumentation und klanglichen Realisation, sowie in Dynamik und Agogik Feinheiten, die dem Klangideal des Bayreuther Meisters besonders nahe zu kommen scheinen. Die neuen Einsichten bei ‘Götterdämmerung’ reichen von veränderten Tönen und Rhythmen über auffällig rasche Tempi bis hin zur Balance innerhalb des Orchesters. So verstärkt sich der unruhig drängende Charakter der Waltrauten-Erzählung und der Mannen-Chor entwickelt in seinem furchtlosen Trotz einen ‘Schrecken erregenden Humor’ (Wagner).
Wie in den vorhergehenden Abenden muss eine Lobeshymne auf das Nederlands Philharmonisch Orkest unter Haenchens Leitung gesungen werden. Einen so durchsichtigen, klar konturierten ‘Ring’ hat man selten gehört. Es ist, als würde sich ein Pianist jegliche Verwendung des Pedals versagen und müsse nun auf Erkundungstour im Notentext gehen, um das klangliche Ergebnis zu neuer Qualität zu treiben. Was in dieser ‘Ring’-Einspielung an dynamischer Differenzierung, glasklarer rhythmischer Prägnanz und herrlichen Klangfarben aus dem Graben dringt ist fesselnd und aufrüttelnd. Wie sich beispielsweise das Liebeserlösungsmotiv in den letzten Takten aus dem lärmenden Untergang herauslöst ist an akustisch-theatralem Effekt kaum zu überbieten. So kann Wagners Orchesteropulenz also auch klingen, ohne auch nur einen Funken ihrer aufwühlenden Macht zu verlieren.
Das Sängerensemble setzt Haenchens Pionierarbeit auf bewundernswerte Art und Weise in die Tat um, kann aber stimmlich nicht restlos überzeugen. Linda Watson besitzt eine angenehme Mittellage, in der der Sopranistin eine üppige Tonschönheit zur Verfügung steht, die sie als Brünnhilde leider so gut wie nie nutzen kann. Somit bleibt dem Hörer vor allen Dingen ihre scharfe Höhe und die angestrengte Intonation im Gedächtnis. Watson kommt ohne Ausfälle durch die Partie, kann aber beispielsweise in der Schlussszene keinen positiven Eindruck verbuchen. Ein ähnliches Problem stellt Kurt Rydl als Hagen dar. Sein Bass klingt abgesungen, kurzatmig stemmt er die Töne, die allesamt an ein verzweifeltes Aufbäumen erinnern. Seine sonst so dämonischen Tiefen sprechen vereinzelt noch an und seine Rollenerfahrung ist deutlich spürbar. Diese Routine rettet ihn über weite Strecken und Hagens Wachtgesang kann durch seine dramatische Wahrhaftigkeit noch immer überzeugen.
Der Siegfried von Stig Andersen ist ein echter Haudegen. Schonungslos treibt der Sänger seine Stimme zum vokalen Hochleistungssport und das Ergebnis ist beachtlich. Wie ein ungeschmiedetes glühendes Eisen schlägt sich Andersens Tenor durch die Partitur, und wenngleich er sich auf eine einzige Lautstärke eingesungen hat, so gelingt ihm doch mit Siegfrieds Tod ein bewegender musikalischer Moment.
Die drei Nornen sind mit Birgitta Svendén, Michaela Schuster und Irmgard Vilsmaier prachtvoll besetzt und auch das Rheintöchter-Trio von Alexandra Coku, Natascha Petrinsky und Elena Zhidkova kann sich hören lassen. Irmgard Vilsmaier ist zudem eine fulminante Gutrune, deren Bruder Gunther in der Gestalt von Robert Bork mit einem kernigem Bariton aufwarten kann.
Dieser Amsterdamer ‘Ring’ ist ein Markstein in der Geschichte der ‘Ring’-Diskographie und gesanglich folgt er dem dramaturgischen Verlauf des Geschehens: So göttlich die Tetralogie beginnt, so menschlich endet sie.
www.kwadratuur.be, 08. April 2007
www.kwadratuur.be 8.4.2007

Übersetzung: Das ist und bleibt eine meisterhafte Ausführung von Wagners Oper

‘Götterdämmerung’
Het laatste deel van Wagners tetralogie 'Der Ring des Nibelungen' ziet Siegfried, de onverschrokken held, ten onder gaan als gevolg van de intriges van zijn medemensen en hun zucht naar de Ring, het symbool voor totale macht. Zijn dood, door bedrog en verraad teweeggebracht, veroorzaakt de vernietiging van de wereld. Niet alleen de koninkrijken der mensen worden de vernietiging in gesleurd maar ook het Walhalla waar de goden vertoeven wordt genadeloos opgeslokt door het rijzende water van de Rijn, waaruit de ring aan het begin van de saga ontstaan is. Wat overblijft, is een betere wereld, vrij van begeerte en bedrog. ??Dit is in een notendop het verhaal van 'Götterdämmerung'. Wagner zag af van een oorspronkelijk gelukkiger einde na lectuur van Schopenhauer, van wiens ideeën (met hun nadruk op hoe de wereld gevormd wordt door begeerte en machtswellust) trouwens een groot deel van Wagners oeuvre doordrenkt is. Deze opname vormt het sluitstuk van een reeks live-opnames van de Nederlandse Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Dirigent Hartmut Haenchen bewees met vorige uitgaves al te willen teruggaan naar een zo origineel mogelijk, authentiek klinkende Wagner, met lichte(re) zanglijnen, veel transparantie en vooral: tekstverstaanbaarheid. Op enkele uitzonderingen na slaagt hij daar in deze Götterdämmerung ook erg goed in. ??Deze opera is misschien wel de meest dramatisch geladen van de tetralogie en het Nederlands Philharmonisch Orkest zet vanaf de introductie de juiste toon: donker, onheilspellend maar goed het epische karakter van Wagners magnum opus weergevend. 'Götterdämmerung' begint namelijk met een recapitulatie van de voorgaande drie opera's, met een scène waarin drie Nornen, schikgodinnen, de draden van het lot spinnen en zo de toekomst kunnen lezen. Wanneer die draden breken voel je al dat het einde van de hele Ring-cyclus niet veel goeds voorspelt. Het is trouwens ook een knappe prestatie van het orkest dat het doorheen het dikke weefsel van 'leitmotiven' heen telkens moeiteloos van stemming kan wisselen. Zo klinkt de herinnering aan het vloeiende water van de Rijn steeds gemakkelijk en rustig, het natuurmotief uit Siegfied vredig of het motief dat Siegfrieds zwaard 'Nothung' symboliseert heroïsch en trots. En omdat dit een live-opname is wordt er erg veel sfeer gemaakt en dan neem je er kleinigheidjes als intonatiemoeilijkheden hier en daar of achtergrondgeluidjes graag bij. Erg knap is de prestatie van het orkest ook in de twee bekende symfonische tussenspelen: Siegfrieds afdaling naar de Rijn toe en de treurmuziek in de derde akte. Hier laat het orkest horen dat het warm, gevoelig en heel transparant kan spelen, en vooral steeds weer de juiste atmosfeer kan brengen. ??Linda Watson stelt als Siegfrieds geliefde Brünnhilde wat teleur, wat in schril contrast staat met haar bewonderenswaardige prestatie in 'Die Walküre' (Etcetera KTC 5501). Zij zingt met overdreven veel vibrato, wat niet alleen haar dictie in de weg staat maar wat bovendien haar emotioneel spectrum erg vernauwt. Zo komt haar slotscène, waarin zij Siegfrieds dood wreekt door de ring in de Rijn te werpen en zo vernietiging neer te halen over alle karakters, onnodig opgewonden over. Slechterik Hagen (Kurt Rydl) is dan wel weer erg overtuigend, met een krachtige baritonstem, vol latente dreiging. Stig Andersen, die Siegfried zelf vertolkt, klinkt heroïsch en warm, zoals een heldentenor hoort te klinken. De drie 'rijndochters' bezitten net het juiste timbre en klinken verleidelijk en fris wanneer ze Siegfried proberen te overtuigen hen de ring terug te geven. ??Dit is en blijft een meesterlijke uitvoering van Wagners opera. Jammer genoeg maakt de typische 'Wagnerstem' van Brünnhilde, die toch een prominente rol in dit werk vervult, veel stuk van de zorgvuldig opgebouwde transparantie en frisheid bij de andere zangers en in het orkest. Maar het blijft ondanks alles toch een erg geslaagde cd.
Steven De Waele

4SACD / Et'cetera / Codaex (KTC 5503)
Bezetting: Stig Andersen (Siegfried); Robert Bork (Gunther); Günter von Kannen (Alberich); Kurt Rydl (Hagen); Linda Watson (Brünnhilde); Irmgard Vilsmaier (Gutrune); Michaela Schuster (Waltraute); Birgitta Svendén (Erste Norn); Michaela Schuster (Zweite Norn); Irmgard Vilsmaier (Dritte Norn); Alexandra Coku (Woglinde); Natasha Petrinsky (Wellgunde); Elena Zhidkova (Flosshilde); Nederlands Philharmonisch Orkest, Koor van de Nederlandse Opera, Hartmut Haenchen (dir)
www.operatoday.com, 13. März 2007
13.März 2007
Hartmut Haenchen proves once more to be a master at the helm of his orchestra. He doesn’t milk the score for effect but Siegfried’s Rheinfart is beautiful in his quick silvered handling while the funeral music has one sit up and marvel once again at Wagner’s inspiration and orchestration. Haenchen gives his singers time to breath without hurrying them and the report between pit and scene is excellent. There seems to have been no incidents and if there were, the editing was done professionally.
Jan Neckers
www.audiophileaudition.com, 12. Januar 2007
www.audiophileaudition.com

Götterdämmerung

The performances from the orchestra and soloists are generally first-rate....,
Tom Gibbs
www.dvd.reviewer.co.uk, 01. September 2006
Siegfried
Hartmut Haenchen (conducting the brilliant Rotterdam Philharmonic) conducts with some brisk tempi, but still leaves time for the music to breathe where necessary, and the Act III prelude has quite an effect in DTS when you turn the volume up – as I’m sure my neighbours will testify.
Overall, another successful episode from the Amsterdam Ring, and one which is a definite improvement on the Siegfried from Barcelona (also reviewed). I’m looking forward to the final chapter.
Götterdämmerung
Musically, Hartmut Haenchen produces just the right amount of dramatic intensity, and the Netherlands Philharmonic play very well indeed, although overall, I preferred the sound of the Rotterdam Phil in their parts of the cycle. The larger orchestra interludes though (notably the Rhein journey and the funeral music) are as good as you would want them with very little on stage to get in the way of the music (there is definitely no surfing down the Rhein nonsense in last year’s ENO production)..

...this is a fitting conclusion to a fine Ring Cycle, and one which certainly stands up well against the growing number of DVD versions being made available..
Alan Titherington
www.dvd.reviewer.co.uk, 27. Juni 2006
In the fourth and final part of the epic cycle, Der Ring des Nibelungen, the treachery and betrayal which leads to Siegfried’s death also heralds the downfall of the gods and the return of the gold to the Rhine. This stunning production of The Ring from Het Muziektheater Amsterdam blends the lyrical, mythical and philosophical qualities of Wagner’s work into a profound unity. Pierre Audi’s stage direction is inspired and amazing sets by George Tsypin and wonderful costumes by Oscar-winning Eiko Ishioka complement singing and playing of great intensity from the cast and the Netherlands Philharmonic Orchestra under Hartmut Haenchen’s visionary musical direction. This is a Ring to remember.This production of The Ring of the Nibelung is based on the new Complete Edition of the works of Richard Wagner.
Opera Magazine, 31. Januar 2006
In 1997 the NETHERLANDS OPERA began, with huge success, to build a Ring cycle. Combined with Hartmut Haenchen’s intensive preparation of the music, Pierre Audi’s production made – and still makes – for thrilling evenings in the theatre. This Ring was given four times in 1998 and now three cycles have been presented for what is perhaps the last time.
Das Rheingold was astonishingly perfect, everything in place. (...) Hartmut Haenchen knows how to pace this difficult piece without over-dramatizing it. He and the Netherlands Philharmonic deserved the greatest ovations at the first performance on September 19.
I almost dreaded the same degree of perfection in Die Walküre, which is many things but certainly not cool. (...) The house went wild at the end (...)
Siegfried was, again, a totally different situation. (...)
The third act was total magic, one of those occasions which one never forgets, and when a mere critic ceases taking notes. The orchestra and chorus were transcendental. (...) Götterdämmerung got off to a splendid start with the best Norns I have heard, and with Secunde and Andersen truly ecstatic in their duet. (...) but all the singing was very punchy, the orchestral brilliance dizzying. (...) At the end, there was roof-shattering applause, with Secunde, Audi, Haenchen and his orchestra getting especially thunderous ovations. It has been fascinating to see how most of the artists performing in this Ring have become so deeply involved in this memorable production.

Michael Davidson
www.musicOMH.com, 06. Januar 2006
www.musicOMH.com Juni 2006

The conductor Hartmut Haenchen has referred to the new edition of the Complete Wagner Edition for the production, often creating greater clarity of textures and bringing out the classical lines that form the composer's complex harmonic language. The Netherlands Philharmonic Orchestra is the real star of the show, conjuring up the River Rhine, magic fire and the Hall of the Gibichungs far better than the monstrous set ever could.
de Volkskrant, 17. Oktober 2005
(...) Ovationen (...) Hartmut Haenchen, ausgewrungen nach drei Zykli und Tagen von 12 Stunden unverdrossen probieren mit den Sängern, bekam Beifallsrufe in jeder denkbaren Lautstärke. Stärker als jemals war sein Griff auf die Mixturen von Tempo, Drama und Stimmen. Subtiler als jemals spielten die Blechbläser des Nederlands Philharmonisch Orkest. (...) (Solisten) ließ er sich übertreffen durch musikalische Elektroschocks. "Kinder, macht Neues" mahnte einmal der alte Wagner. Es wird "Kinder, macht weiter".

Roland de Beer
www.8weekly.nl, 03. Oktober 2005
Der Ring des Nibelungen van De Nederlandse Opera is absolute wereldtop

De Nederlandse Opera is een van de speerpunten van het nationale cultuurbeleid. Deze herneming van Wagners Der Ring des Nibelungen bewijst hoe terecht dit is. Deze productie kan zich niet alleen met de internationale wereldtop meten, maar laat deze zelfs ver achter zich. Het stormachtige applaus dat dirigent Hartmut Haenchen en regisseur Pierre Audi in ontvangst mochten nemen terwijl de laatste klanken van het 'Erlösungs-Motiv' wegstierven, is dan ook volkomen verdiend.
Miljoenen noten, meer dan veertien uur muziek en een vuistdik libretto (door Louis Couperus betiteld als "povere dilettanten-arbeid") heeft het publiek verspreid over vier avonden ondergaan. En dat terwijl de listige voorgod Loge al aan het einde van de proloog, of liever, de Vorabend, "Ihrem Ende eilen sie zu", zingt wanneer Wotan en zijn gevolg het Walhalla betreden. Het duurt echter nog een uur of twaalf voordat hij gelijk krijgt en het Walhalla vlam vat en de Rijn buiten haar oevers treedt. Van 'haasten' is dus amper sprake, maar vanaf het moment dat Wotan de door de Nibelung Alberich gesmede ring, het symbool van absolute macht, om zijn vinger schuift, is het einde der goden onafwendbaar.

Een einde waarnaar Wotan overigens al vanaf het einde van Die Walküre naar verlangt. Meer dan de onwetende Siegfried is de oppergod de ware tragische held van de hele operacyclus. Zelfs al neemt hij in Götterdämmerung, het slotdeel van de tetralogie, geheel niet meer deel aan de handeling, nog altijd overschaduwt hij alles wat er gebeurt. Regisseur Pierre Audi maakt van de goden echter geen afstandelijke wezens, maar echte mensen van vlees en bloed.
Revolutionaire decors
De al te menselijke karakters staan in scherp contrast met de immense decors, ontworpen door de Amerikaans/Russische ontwerper/architect Georg Tsypin. Het podium van het Muziektheater behoort tot de grootste ter wereld, de breedte is maximaal 32 meter, de maximale diepte is 48,5 meter, maar Tsypin trekt het decor tot ver in de zaal door. Hij heft zelfs de scheiding tussen zaal en podium op; het publiek kan de zangers bijna aanraken en in de speciale adventure seats maakt een deel van het publiek letterlijk deel uit van het decor. Helemaal revolutionair is de positie van het orkest, die radicaal breekt met de Wagner-traditie.
Het speciaal voor de Ring gebouwde Festspielhaus in Bayreuth is immers beroemd vanwege zijn volledig aan het zicht onttrokken orkest en dirigent. Niets mocht van Wagner afleiden van de handeling op het toneel. In het Amsterdamse Muziektheater bleek een dergelijk onzichtbaar orkest niet haalbaar. En dus werd gekozen voor een radicaal andere oplossing: de orkestbak is afgeschaft en tijdens de verschillende opera's heeft het orkest een prominente, steeds wisselende, plaats in het toneelbeeld.
Transparante partituur
De bijzonder orkestopstelling heeft buitengewone voordelen voor de klankrijkdom van het orkest en bovenal voor de zangers, die in plaats van achter het orkest voor het orkest een aanzienlijk deel van hun partijen kunnen zingen. Haenchen kan zo pianissimi laten zingen die in een ander operahuis onmogelijk zouden zijn omdat de zangers niet over het orkest zouden komen. De meeste Wagner-zangers zijn getraind om hun stem over een grote afstand en over een groot orkest de zaal in te projecteren, wat in de slechtste gevallen leidt tot afstandelijk geschreeuw. Niets van dit alles in Amsterdam: sterker, niet eerder is zo'n intieme Ring opgevoerd.
Haenchen maakt bovendien gebruik van een 'opgeschoonde' partituur, waarin niet alleen alle door Wagner aangebrachte correcties na de wereldpremière in 1873 verwerkt zijn, maar bovendien de vele fouten die in een eeuw opvoeringspraktijk in de partituur geslopen waren zijn verwijderd. Het resulteert in een buitengewoon transparante Ring, wars van bombast of langdradigheid. In de lange monologen klinkt het Nederlands Philharmonisch Orkest bijna Italiaans, om in de lyrische passages over te schakelen naar een vol laat-Romantisch idioom, terwijl de orkestrale climaxen in de handen van Haenchen ook daadwerkelijk dat zijn: orgastische explosies van geluid die het publiek naar adem doen happen.
Louter topsolisten

Niet alleen dirigent en orkest leveren een uitzonderlijke prestatie. De solisten die voor deze Ring zijn gecontracteerd zijn zeer ervaren Wagner-zangers die optimaal gebruik maken van de in Amsterdam gecreëerde mogelijkheden. Vooral Graham Clark (Mime) en Kurt Rydl (Hagen) zijn angstaanjagend goed, maar zonder uitzondering lijken alle solisten boven zichzelf uit te stijgen. Hopelijk slaagt De Nederlandse Opera daarom in haar voornemen deze Ring ook op cd uit te brengen, want een sterkere rolbezetting dan deze is momenteel nauwelijks denkbaar. In Bayreuth zullen de nazaten van Wagner jaloers zijn.
Slechts driemaal wordt de complete Ring uitgevoerd. Gelukkig wordt in de wandelgangen gefluisterd dat de monumentale decors toch niet gesloopt zullen worden zoals lange tijd aangekondigd was, maar dat deze Ring in 2013 weer te zien zal zijn. Zonder enige twijfel ook dan het hoogtepunt van het operaseizoen.
Onvergetelijke beelden
Mocht De Nederlandse Opera niet slagen in een toekomstige herneming, dan resten de binnenkort te verschijnen dvd's en onvergetelijke beelden. Het begin van Das Rheingold, wanneer het theater in totale duisternis is gehuld en uit het niets de eerste noten weerklinken, visueel slechts begeleid door het lampje op het dirigeerstokje van Haenchen. Of de vlammen die uit het houten (!) decor springen tijdens de Walküren-rit (zie het 8WEEKLY-filmpje op de VPRO-site), het vogeltje in Siegfried, het strak gechoreografeerde koor in Götterdämmerung, de slotscène waarin Wotans speer opeens door het decor schiet. Het zijn slechts enkele beelden die door het hoofd spoken.
"Onvoorstelbaar in wat voor toestand zelfs iemand met het grootste incasseringsvermogen kan raken als hij de vier avonden die Der Ring des Nibelungen in beslag neemt, moet uitzitten," schreef Claude Debussy. "Het is erger dan een obsessie: je wordt zelf een wandelend tetralogisch 'Leitmotiv'." Debussy heeft gelijk: na vier dagen is de toeschouwer volkomen van de wereld. Maar Wagner heeft ook gelijk. Zeker in de handen Haenchen, Audi en Tsypin is de Ring het ultieme 'Gesamtkunstwerk', waarin alle kunstvormen versmelten en dat superieur is aan… ja, aan wat eigenlijk niet?

Henri Drost
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 01. Oktober 2005
Gefeiertes Ereignis: Amsterdams Oper zeigt drei "Ringe" in vier Wochen
(...) war nicht weniger als ein Triumph. Als sie Richard Wagners Großwerk Ende der 90er zu schmieden begannen, da strebten Intendant Pierre Audi und der deutsche Dirigent Hartmut Haenchen einen zeitlosen Ring an. Tatsächlich beweist die Wiederbegegnung mit dieser klugen Inszenierung, wie sie eben diese Zeitlosigkeit atmet (...) und hört diesen gänzlich schlackenfreien Ring als einen großen, in sich geschlossenen, weil schlüssigen Wurf. (...) neben der überragenden Leistung von Hartmut Haenchen (schon in den Pausen feierte man seine tiefromantische und in vielen Details wahrhaft un-erhörte Könnerschaft am Pult des Nederlands Philharmonisch Orkest mit tosendem Jubel) (...) Wer ihn sah, ahnt, was ein Gesamtkunstwerk sein kann.

Lars L. von der Gönna
Noordhollands Dagblad, 28. September 2005
(...) aber danach brachen im Amsterdamer Muziektheater die Ovationen los. Das Publikum jubelte (...) Die anonymen Helden dieses "Ring" sind die Mitglieder des Nederlands Philharmonisch Orkest, die vier Wochen alle Teile begleiten. Das Orchester hat sich in den vergangenen Jahren mit Dirigent Hartmut Haenchen zum echten Wagnerorchester entwickelt. Auf hohem Niveau gibt es die Seele an Wagners musikalische Magie. Es läßt ebenso mühelos subtile Kammermusik hören, wie auch sorgfältig aufgebaute Momente der Spannung die sich in einem sorgfältig plazierten Orgasmus von Ausdruck entladen. Ein Orchester das brummt, droht und schreit, aber auch intensiv liebt. (...) Was dann noch bleibt, ist die DVD, die zeigen wird, wie sehr diese niederländische Produktion ein Meilenstein in der internationalen Oper bedeutet.

Hans Visser
Trouw, 28. September 2005
"Vollendet das ewige Werk!" Opfergott Wotan singt es in "Das Rheingold" (...). Dieser Satz ist auf T-Shirts abgedruckt, die während der Tage des "Ring"-Fiebers im Muziektheater zu kaufen sind. Regisseur Pierre Audi und Dirigent Hartmut Haenchen können ohne Zögern so ein T-Shirt anziehen, denn ihre Arbeit an und mit Wagners "Der Ring des Nibelungen" verdient wirklich das Etikett "ewig". Mit "Siegfried" und "Götterdämmerung" am Montag wurde der erste Zyklus der Reprise von Wagners Opern-Tetralogie mit großem Publikumserfolg abgeschlossen. (...) Dann hat die Niederländische Oper mit der ersten Inszenierung des "Ring" Geschichte geschrieben und es bleiben nur die DVD's der Reihe von 1999 und - eventuell - die CD's der jetzigen Vorstellungen. (...) Das Nederlands Philharmonisch Orkest zeigte sich in dieser Wagner-Serie als ein Top-Orchester in allen Instrumentengruppen. Die Musiker schonten sich nicht und hatten ganz am Schluß, wenn das ganze Theater sich feurig rot verfärbt und Wotans gebrochener Speer durch die Hinterwand bohrt, noch genug Energie, um das "Siegfried-Motiv" und das "Erlösungsmotiv" spektakulär auf einander prallen zu lassen. Haenchen duldet zwischen diesen beiden Leitmotiven, im Gegensatz zu anderen Dirigenten, keine Pause, wodurch "prallen lassen" auch wirklich "prallen lassen" bedeutet. Das Haenchen damit Recht hat, wird an diesem Punkt wohl am besten durch die Tränen und die Emotionen, die wieder nach oben kommen, bewiesen, wie oft man es auch gesehen und gehört hat. Haenchen schmiedete sein Orchester in diesen beiden langen Opern zu einem musikalischen Gegenstück zu Siegfrieds unbesiegbaren Schwert Nothung. Ein orchestrales Schwert, welches triumphierend glänzte und sich in Haenchens Hand fortdringend durch die Partituren schnitt. Kräftig, aber auch ungemein poetisch, wie in dem glänzend aufgebauten "Waldweben" in "Siegfried" oder in der wunderbar transparanten Begleitung der Szene in der Waltraute (eine fantastische Michaela Schuster) Brünnhilde über den trauernden und mutlosen Wotan in "Götterdämmerung" erzählt. Schon allein deswegen ist zu hoffen, daß der "Ring" nun live auf CD herausgebracht wird.

Peter van der Lint
Südwestrundfunk, 27. September 2005
Dr. Dieter David Scholz www.dieter-david-scholz.de
Der Ring in Amsterdam
Beitrag für SWR 2 – Journal, Sendung am 27.9.2005 + MDR-Figaro

Anmoderation: Schon lange ist Bayreuth nicht mehr das alleinseligmachende Mekka der Wagner-Jünger und -Enthusiasten. Die aufregenderen Wagneraufführungen erlebt man heute zumeist an anderen Bühnen. Und auch die innovativen Impulse in Sachen Wagner-Interpretation kommen eher von anderen Orten der Wagnerpflege. Aus Amsterdam beispielsweise, wo es Wagner nach dem zweiten Weltkrieg sehr schwer hatte. Ende der Neunzigerjahre aber wurde dort einer der ungewöhnlichsten „Ringe“ geschmiedet. Szenisch wie musikalisch. Jetzt führt man an der Nederlandse Opera Wagner „Ring des Nibelungen“ erstmals nach 1945 in drei kompletten Zyklen auf - musikalisch komplett neueinstudiert von Hartmut Haenchen, dem langjährigen Chefdirigenten des Hauses und jetzigem Intendanten der Dresdner Musikfestspiele. Es ist ein Ring, der in jeder Hinsicht anders ist als alle anderen Ringe. Einzelheiten von Dieter David Scholz.

_________________________________________________________________________
Obwohl es vor 1945 in Holland eine große Wagnertradition gab und mit Dirigenten wie Josef Willem Mengelberg und Eduard van Beinum bedeutende holländische Wagnerdirigenten, war Richard Wagner aus verständlichen Gründen in den Niederlanden nach dem Zweiten Welt-krieg Tabu. Hartmut Haenchen seit 1986 Chefdirigent an Amsterdams Opernhaus, hat als Erster dieses Tabu zu durchbrechen versucht mit einem Tristan und einem Parsifal.
_________________________________________________________________________
O-Ton 1: Davor habe ich aber zum 50. Jahrestag der Befreiung von den Deutschen Die Meistersinger gemacht, weil ich anhand dieses Stückes deutlich machen wollte, daß Wagner nicht so deutschtümlich ist, wie man im Allgemeinen immer annimmt, und wie die Holländer insbesondere annehmen, daß er auch nicht so schwer verdaulich ist, sondern daß seine musikalische Sprache durchaus sehr strukturiert und klar sein kann.
_________________________________________________________________________
Vor allem mit der Ring-Produktion, die er gemeinsam mit dem Regisseur Pierre Audi, dem Bühnenbildner George Tsypin und der Kostümbildnerin Eiko Ishioka auf die Bretter von Amsterdams neuem Opernhaus am Waterlooplein brachte, hat Hartmut Haenchen sich weit vorgewagt. So wie Pierre Audi die übliche Guckastenbühne gesprengt hat und den gewaltigen Bühnenraum der Amsterdamer Oper über den hochgefahrenen Orchestergraben in den Zuschauerraum hinein verlängerte, hat Hartmut Haenchen das Orchester auf die Bühne gesetzt. Richard Wagners Idee der „Geburt des Dramas aus dem Geist der Musik“ stand Pate.
_________________________________________________________________________
O-Ton 2: Das haben wir versucht zu realisieren. Bei uns ist das Orchester sichtbar, das Orchester ist Teil des Dramas, das Orchester wird in die gesamte Lichtregie miteinbezogen bis hin zu auswendig zu spielenden Passagen, die ich mit einem beleuchteten Stock dirigiere - in der Dunkelheit - das Orchester wird der Wald, das Orchester wird das Feuer, das ist wirklich Teil des Theaters und insofern ganz im Sinne von Wagner.
_________________________________________________________________________
Aber nicht nur die Rolle des Orchesters in der szenischen Realisierung ist ungewöhnlich. Die Inszenierung in ihrem monumentalen, Farb- und Effektrausch spart nicht an Feuer, Qualm und Materialien wie Glas, Holz und Eisen. Die Archaik einer dreidimensionalen Architektur führt den Zuschauer über und vor der Spielfläche hautnah mitten hinein ins dramatische und musikalische Geschehen. Aber auch das Notenmaterial hat Hartmut Haenchen, einer der gewissenhaftesten Dirigenten, einer kritischen Überprüfung unterzogen.
_________________________________________________________________________
O-Ton 3: Also ich bin zunächst mal an die Quellen gegangen, wie ich das eigentlich für jedes Stück mache, und da man im Moment gerade dabei ist, eine neue Wagnerausgabe herauszugeben, habe ich mich mit den Wissenschaftlern zusammengetan und wir haben hier ein komplett neues Orchestermaterial erarbeitet, ich habe selbst alles bezeichnet, bis hin zum letzten Strich für die Streicher. Ich habe mich bemüht die Artikulation und Phrasierung wieder her-zustellen. Auf der anderen Seite lege ich dann auf die wirklich geschrieben kurzen und kleinen Artikulationen großen Wert, und dadurch entsteht ein vollständig anderes Klangbild, auch nicht der berühmte Wagnersche Mischklang, sondern ein klar strukturierter Klang.
_________________________________________________________________________
Hartmut Haenchens und Pierre Audis Amsterdamer Ring ist ungewöhnlich in jeder Hinsicht: optisch eher asiatisch angehaucht in den Kostümen von Eiko Ishioka und sehr „menschlich-allzumenschlich“ - um es mit Nietzsche zu sagen - in der archetypischen Schlichtheit des Regiekonzepts. Es ist ein Ring ohne Wagnerpathos, ein Ring zum Anfassen gewissermaßen, der die begeisterten Holländer zu standing ovations animierte, aber auch ein Ring jenseits aller falschen musikalischen Aufführungstraditionen. Man hört Wagners Ring in Amsterdam völlig neu. Die Tempi sind durchweg straffer, die Artikulation des glasklar strukturierten Orchesters ist prägnant und deutlich. Die Sänger eines insgesamt festspielwürdigen Ensembles müssen einmal nicht nur schreien, es wird mehr den je wortverständlich gesungen in Amsterdam, und auch das Instrumentarium verzeichnet interessante Neuzugänge beispielsweise einer Donnermaschine...
_________________________________________________________________________
O-Ton 4:... die in der Nähe von Bayreuth in einer Scheune vor sich hinmodert, da ist mir aufgegangen, wie das geklungen haben muß. Und ich hab das hier nachbauen lassen, und das ist halt ein ganz anderer Klang. Es ist eben keine Technik, es ist kein Kunst-Donner aus der Konserve. Es ist ein Musikinstrument, wenn man so will. Das ist der große Unterschied. Genau wie wir viele Stellen gefunden haben, wo die Windmaschine eingesetzt ist, die nicht in der Partitur steht. Dinge, die jetzt im dramatischen Sinne wichtig sind, die aber in der Partitur nicht sind, die aber durch die Assistenten, die ja sehr genau waren, dokumentiert wurden. Und das muß man einfach aufnehmen. Nicht daß wir jetzt hier eine historisierende Aufführung gemacht haben, das ist nicht so, aber wir haben natürlich mit den Regieanweisungen interpretatorisch gearbeitet und ich habe mit den Sängern daran arbeiten können.
_________________________________________________________________________
An der Nederlandse Opera im Amsterdam ist vor allem dank Hartmut Haenchens „Ring“-Dirigat die falsche Wagner-Tradition, die auch an den großen der sogenannten Wagnerbühnen der Welt vorherrscht, mutig und beispielhaft aufgebrochen worden.
_________________________________________________________________________
O-Ton 5: Ich hoffe, daß ich auch außerhalb Amsterdams das Wagnerbild irgendwie weiter fortsetzen kann, was ich hier entwickelt habe, und vielleicht macht es Schule.
_________________________________________________________________________
Man möchte es Hartmut Haenchen und dem wagnerinteressierten Publikum nur wünschen. Zwei Zyklen stehen in den nächsten zweieinhalb Wochen noch an. Und für nächstes Jahr sind die Veröffentlichungen zweier DVD- und CD-Produktionen dieses Amsterdamer Rings geplant.
_________________________________________________________________________

Abmoderation: Sie hörten einen Beitrag von Dieter David Scholz über Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ an der Nederlandse Opera in Amsterdam. Zwei komplette Zyklen der Tetralogie stehen noch an. Und zwar vom 28. Sept. - 5. Okt. und vom 7. Okt. - 14. Okt.
Het Parool, 27. September 2005
Ein phänomenaler, historischer Amsterdamer "Ring"
"Hartmut Haenchen hat mit dem Nederlands Philharmonisch Orkest in der vergangenen Woche alle Erwartungen übertroffen, mit dem Höhepunkt einer eindrucksvollen "Götterdämmerung", in der die Musiker - die Mehrzahl hatte schon drei schwere Opern hinter sich - in einem kollektiven Rausch an der Spitze ihres Könnens spielten. Das Niveau, auf dem Holzbläser, Blechbläser, Schlagzeug und Streicher spielten, wird bei eventuell anwesenden Intendanten anderer Opernhäuser ein tiefes Gefühl von Eifersucht geweckt haben. Der allerschönste Moment kam am Ende der "Götterdämmerung". Während auf der Bühne die Welt unterging, erhob sich das Klangbild des Erlösungsmotivs noch einmal, so unglaublich schön, daß einem die Tränen in die Augen sprangen.Das war ein Wagner, der in diesem Maße an Subtilität, Transparenz und Intelligenz noch nicht bestand."

Erik Voermans
Trouw, 12. Februar 2005
Speersplitter, die tief ins Herz dringen
(...) Ein musikalischer Marathon also; für den Besucher, aber sicher für Dirigent Hartmut Haenchen, der nach so einem "Götterdämmerung"-Abend drei vom Schweiß durchweichte Fräcke in seiner Garderobe hängen hat. Wunderbar und erstaunlich um Haenchen und das sich selbst übertreffende Nederlands Philharmonisch Orkest während des langen Abends bis zu der perfekt dosierten, gigantischen Klimax am Ende zu folgen. Da, in diesem Moment, kommen Musik und Regie fantastisch zusammen; als ob Dirigent Haenchen und Regisseur Pierre Audi in einem imaginären Walhall in vollendeter Harmonie die Hände reichen. (...) Immer, wenn ich diese Inszenierung sah, bohrte sich dieser Speer wie ein Schmerzpunkt in mein Herz. Und Haenchen drückt den Speer dann noch etwas weiter- bis die Tränen kommen.

p.vanderlint@trouw.nl
De Telegraaf, 01. Februar 2005
Selten spannende Götterdämmerung
Das Premierenpublikum der Niederländischen Oper jauchzte laut an diesem Wochende nach der Reprise von Wagners Götterdämmerung. Der Beifall war verdient.
(...) Die Sänger werden optimal unterstützt durch Dirigent Hartmut Haenchen, der Wagners Musik von Anfang bis zum Ende atmen und strömen läßt. Seine Auffassung ist so organisch, daß er mit der kleinsten Geste das Nederlands Philharmonisch Orkest nach seinem Willen führen kann. Haenchen sucht es nicht in Erhabenheit sondern in Durchsichtigkeit und Details. Er weiß genau was in der Partitur steht und vor allem auch warum es da steht.

Thiemo Wind
Noordhollands Dagblad, 31. Januar 2005
Wagners "Götterdämmerung" fesselnd und zeitlos
(...) ist mit den intensiven Klangfarben des Nederlands Philharmonisch Orkest nicht weniger ergreifend. Mit Dank an Dirigent Hartmut Haenchen (...) Wenn dieses Ensemble diesen Tiefgang, Klarheit und Qualität festhalten kann, dann können die Niederlande etwas Besonderes erwarten, wenn nach dem Sommer der ganze "Ring" aufgeführt wird.

Hans Visser
Utrechts Nieuwsblad, 31. Januar 2005
Hartmut Haenchen Herr und Meister in Wagners Götterdämmerung
de Volkskrant, 31. Januar 2005
(...) Geblieben ist (von der früheren Produktion 1999) der Dirigent Hartmut Haenchen, der Wagners Gewebe von Leitmotiven eine ebenso opulente wie facettenreiche Klangprachtmitgibt. (...) Audi läßt den Primat der Musik, von der vom ersten bis zum letzten Bild eine unwiderstehliche Sogwirkung ausgeht. (...)

Frits van der Waa
NRC Handelsblad, 31. Januar 2005
Perfekte Cast in Götterdämmerung
(...) So wie die vielsagende Beleuchtung von Wolfgang Göbbel ein organisches Ganzes mit Dekor, Kostüm und Regie formt, so schließen auch Cast und die musikalische Leitung von Dirigent Hartmut Haenchen hier besonders gut an. Haenchen geht Sentimentalitäten sehr bewußt aus dem Wege. Er wählt Transparanz und Details über orchestralem Turbo und Angeberei und läßt das Nederlands Philharmonisch Orkest nur in der Hochzeitsszene, Siegfrieds Tod und der Schlußszene voll ausspielen - feurig begonnen durch die stehenden Blechbläser, die sonst im Orchestergraben versunken sind. (...)

Mischa Spel
Het Parool, 31. Januar 2005
Der wahre Held ist Haenchen
(...) Aber der wahre Held ist nicht Siegfried der Drachentöter, sondern Dirigent Hartmut Haenchen, der Beschwörer des Nederlands Philharmonisch Orkest. In Götterdämmerung ist er fünf Stunden Herr und Meister, gibt den Sängern die Einsätze wie auf einem Präsentierteller, knetet sein Orchester und facht das Feuer an. Das ist bei allem Klangreichtum ein ausgesprochener flexibler und subtiler Wagner, bei dem keiner der Sänger forcieren muß.

Aad van der Ven
NRC Handelsblad, 02. Februar 1999
Hartmut Haenchen ist mit seiner schlanken und nicht schleppenden Begleitung durch die Niederländische Philharmonie der andere Held des Abends, nur manchmal von bühnentechnischen Defekten gestört. Obwohl es am Schluß schien, als wolle Wotans Speer ihn verletzen, ist er doch - anders als Siegfried - unverwundbar.

Kasper Jansen
Theater der Zeit, 01. November 1998
Dieser Amsterdamer Ring gehört zu den wichtigsten, weil exemplarischen Interpretationen der letzten zwanzig Jahre.

Die aktive wie reflektierende Rolle lag auch hörbar in der Absicht des Dirigenten Hartmut Haenchen. Er sah die Aufgabe des Orchesters eben nicht als klingenden Stimmungslieferanten zwischen Pastorale und Pathos. Es entstand im wahrsten Sinne des Wortes eine musikalische Bühne. Haenchen nahm Wagners Ermahnung an "Ring"-Dirigenten ernst: "Stimmung ist gar nichts. Die Hauptsache ist und bleibt Kenntnis": Haenchen weiß sich bei seinen durchweg zügigen Tempi mit den Vorstellungen des Komponisten konform und kritisiert damit die Langsamkeitsfetischisten von heut, die Wagners Musik des schönen Scheins sentimentalisch und pathetisch breitwalzen. In Amsterdam war bei drei verschiedenen Orchestern ein durchweg schlanker Ton zu vernehmen, durchhörbar und flüssig das Klangbild, ebenso nachdrücklich wie spannungsgeladen sein Impetus. (...) Das an der Sprachmelodie orientierte Musizieren verhalf der Wagnerschen Wort-Ton-Bindung zu ihrem Recht. Die Musik atmete mit den Sängern. Alles war auf klaren Ausdruck angelegt. Wagners leitmotivischer Irrgarten erhielt dadurch eine leuchtkräftige Kontur und Plastizität.

N. Eckert
Das Opernglas, 01. November 1998
In den beiden Schlußteilen zeigte sich Haenchen noch einmal als Meister der Strukturierung, der fließenden Übergänge, aber auch eruptiver Steigerungen. Im "Siegfried" gelangen ihm mit dem diesmal auf der linken Bühnenseite postierten Rotterdams Philharmonisch Orkest die wohl spektakulärsten Nuancierungen sogar noch in den martialischen Schmiedeliedern.

Auf Grund seiner flüssigen Tempi befindet er sich naturgemäß in diametralem Gegensatz zu seinem Bayreuther Konkurrenten Levine, der fast zwei Stunden länger für den gesamten Zyklus braucht, aber Haenchen bleibt doch näher bei so formidablen Wagner-, aber auch Strauss-Dirigenten wie Clemens Kraus, Josef Kleiberth und Karl Böhm, so daß bei aller Schwelgerei, wie den wunderschönen Holzbläser-Soli seines Nederlands Philharmonisch Orkest im Trauermarsch der "Götterdämmerung", doch immer auch die dramatische Stringenz nicht auf der Strecke blieb.

Als Fazit muß man sagen, daß in Amsterdam eine formidable Alternative zu den großen "Ring"-Zyklen an Deutschlands Opernhäusern entstanden ist, von einem hervorragenden Dirigenten mit drei unterschiedlichen Orchestern unwiderstehlich interpretiert, in einen kunstvollen Bühnenraum hineingestellt und mit manchen netten, genialen aber auch nichtssagenden Regiedetails angereichert.

H. Walter
Echo, 01. Oktober 1998
Maßstabsetzende Produktion

Wagners "Ring" in Amsterdam

Hartmut Haenchens Interpretation schlißt an Wagners Überzeugung "Stimmung ist nichts, Kenntnis ist alles" an und erreicht so ein Optimum an Klangeffekten wie sie auch Wagner vor Augen gehabt haben muß, in genauer Entsprechung seiner Anweisungen von 1876. Offen und durchsichtig klingt die Musik, jedes Motiv erscheint nachvollziehbar, man vermag die Partitur mitzuerleben.

E. Nikkels
Opernwelt / SWR, Musik Spezial, 01. Oktober 1998
Ganz entschieden für die Qualität der Aufführung sind die Leistungen des Dirigenten und seines Orchesters: es war diesmal wieder das Nederlands Philharmonisch Orkest. Neben ihm hatten an früheren Abenden das Residentie Orkest Den Haag und die Rotterdamer Philharmoniker mitgewirkt. Die Art, in der sich da das Muziektheater der Ressourcen des Landes bedient, scheint eher belebend als dämpfend auf die Leistung zu wirken: Jedes dieser Ensembles möchte dem anderen ebenbürtig, wo nicht überlegen sein.

Hartmut Haenchen aber versteht es, die jeweils besonderen Qualitäten ans Licht zu bringen. Er zaubert feinste Nuancen und kontrolliert die hochdramatischen Ausbrüche. Er läßt den Sängern Raum und denkt dramaturgisch. Er versteht es immer wieder im Laufe der Tetralogie, die akustischen Probleme zu meistern, die sich aus der ungewöhnlichen Einrichtung der Bühne ergeben. Vor allem aber sucht er nach den richtigen, dem Sprachduktus abgelauschten Tempi. Die Aufführungstradition hatte sie bis in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts zu bewahren gewußt; erst in der jüngeren Vergangenheit wurden sie überdehnt. Nun fließen sie wieder, ohne zu hasten.

Der nun vollendete Amsterdamer "Ring", der in Zukunft auch zyklisch aufgeführt werden soll, ist spannend und anregend. Er ist eine Reise wert.

Klaus Kirchberg
Frankfurter Rundschau, 19. September 1998
Mit der Götterdämmerung ist Audi und Haenchen ein Schluß- und Höhepunkt ihres Riesenobjektes gelungen, der zunächst musikalisch-sängerisch besticht. Haenchen hat mit allen drei Orchestern (sozusagen eine nationale Gesamtleistung) einen frischen, immer spannungsvollen Ring dirigiert, der mit seinem Tempo mit zu den flottesten der Aufführungsgeschichte gehört, sich aber gleichwohl vor allem in den ersten drei Teilen viele Elemente geradezu kammermusikalischer Besinnung gönnt.

Joachim Lange
Neue Westfälische Zeitung, 18. September 1998
Musikalisch raffte der Dirigent Hartmut Haenchen diese Ballung von Leitmotiven in klarer Diktion zusammen. Er hat herrlich-zügige Tempi; im Gespräch formulierte er mit Akribie seine Zeitmaße und beruft sich sehr genau auf Wagner und seine Mitarbeiter &endash; drängend und feurig setzt er die Partitur um, schöpft die Zwischenspiele mit zarter "Pinselzeichnung" oder in erschütterndem Aufriß aus und sein Nederlands Philharmonisch Orkest wartet mit betörender Klangopulenz auf. Das hatte großes Format. Dazu noch der Chor, der nur vergleichbar ist mit Bayreuth und dem Klangwunder durch Wilhelm Pitz vor 4 Jahrzehnten.

Wolfgang Drees
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 18. September 1998
Zeichen und Wunder

Und der Ausnahmedirigent Hartmut Haenchen erprobt historische Aufführungspraxis in Sachen Wagner, weil er - im nachgewiesenen Sinne des Komponisten und entgegen der Bayreuther Gepflogenheiten von heute - flüssig entwickelte Tempi wählt. Haenchen setzt mit dem geschmeidigen Nederlands Philharmonisch Orkest auf Spannung ohne Drücker, auf ein transparentes, scharf konturiertes Klangbild. Dieser wichtige "Ring" zeigt alles in allem, wie man fern musikalischer und szenischer Moden zum Ziel kommt.

Michael Stenger
Le Soir (F), 14. September 1998
Un "Crépuscule" aux couleurs changeantes

(...) Musicalement, le chef allemand Hartmut Haenchen a confirmé en cette ultime étape les qualités qu‘on l‘avait vu déployer dans les opéras précédents: précision et clarté, au service d‘une tenue d‘ensemble cohérente et effcace. Mettant l‘orchestre au service des voix, il a toutefois joué avec intelligence des transparences et des couleurs, ainsi que des contrastes nombreux qui animent la partion de Wagner. Il lui a cependant manqué cà et là de cette étincelle de génie (et, sans doute, de cette touche d‘émotion) qui aurait transformé son interprétation très construite en un éclat de bonheur absolu. Le Nederlands Philharmonisch (orchestre présent dans "La Walkyrie" et "Le crépuscule des dieux"), nonobstant ses qualités évidentes, s‘est montré globalement moins parfait que ses collègues du Residentie de La Haye (" L‘or du Rhin") et de Rotterdam ("Siegfried"). (...)

Michel Debroco
Sächsische Zeitung, 12. September 1998
Erster "Ring" in den Niederlanden

Hartmut Haenchen hat es vermocht, einen transparenten, temperamentvollen und spannungsgeladenen Zyklus zu formen, der ihn als Wagner-Dirigent etabliert. Die "Götterdämmerung" überbot die Qualität der vorhergegangenen Teile noch einmal.

Joachim Lange
Handelsblatt, 12. September 1998
Hartmut Haenchen entlockt dem Nederlands Philharmonisch Orkest, das er mit "Parsifal" und "Meistersinger" gut auf diesen Monolithen des Musiktheaters vorbereitet hat, Klänge von soloinstrumentaler Qualität, vorbildlicher Transparenz auch in den Tutti, und sorgsam dosierter Opulenz.

Sein Studium der frühen Probenbemerkungen Wagners zu Tempi, Dynamik und Artikulation führen Haenchen in eine aufschlußreiche Gegenposition zu Verfechtern "himmlischer Längen" wie Barenboim und Levine. Mit seinen knappen 14 Stunden Spielzeit hat so der Amsterdamer "Ring" auch musikalisch eine höchst authentische, entnebelnde Funktion.

Christian Herchenröder
De Telegraaf, 11. September 1998
Haenchens integere, dienende, solide und bis ins Äußerste durchdachte Interpretation hat in dieser letzten Oper einen goldenen Rand bekommen.

Eddie Vetter
La Libre Belgique, 11. September 1998
Hartmut Haenchen bestätigt seine Qualitäten, die schon eher deutlich geworden waren: Einfachheit, Präzision, Zweckmäßigkeit und Kompetenz.

Nicolas Blanmont
Süddeutsche Zeitung, 11. September 1998
Frisch, kühl, ohne Sentimentalität

Das Nederlands Philharmonisch Orkest durchmißt die Musikstrecken so makellos und versiert, als gehöre der "Ring" seit langem zu seinem Repertoire.

Haenchen unternahm für das Projekt, das die Aufbau-Arbeit eines Dutzend Jahre krönt, gründliche Studien zur Tempo-Gestaltung. Er weist darauf hin, wie häufig der Komponist die Anweisung "nicht schleppen" und "ohne Sentimentalität" nachtrug. Aus Gründen eines vom Urheber nicht gewünschten Effekts, der mit Sentimentalität und Ideologie eine Menge zu schaffen hat, wurden die Wagner-Tempi in den letzten Jahrzehnten überwiegend langsamer - James Levine benötigte heuer auf dem Grünen Hügel fast zwei Stunden (!) länger als Haenchen. Dennoch klingt es bei ihm nie verhetzt, nur eben flüssiger, federnder, elastischer, eleganter.

Mit all diesen Sängern, dem brillanten Orchester und dem unpathetischen Zugriff gelingt in Amsterdam eine Alternative zu Bayreuth.

Das Werk steht hier, nach einer heldhaftigen Anstrengung der Nationaloper, jenseits aller Zwänge von Rechtfertigung. Das Publikum ist begeistert.

Frieder Reininghaus
Trouw, 10. September 1998
"Götterdämmerung" als menschliches Drama erzählt

Auf die Premiere der Götterdämmerung wurde mit großem Applaus und Bravo-Rufen reagiert, die im Besonderen der musikalischen Leistung der Niederländischen Philharmonie unter Hartmut Haenchen galten.

Franz Straatman
De Morgen, 10. September 1998
Wagner aus der Wahnwelt der Wagnerianer zurückgeholt

Haenchen behandelt die Partitur mit großer Transparenz und mit einer Leidenschaft, die man in vielen anderen Aufführungen vermißt, ohne jegliches pompöses Getue aber mit viel Aufmerksamkeit für Farben (phänomenale Baßklarinette), Gleichgewicht, Artikulation und Deklamation. Es ist eine Wagner-Interpretation, die den Komponisten aus einer Wahnwelt der schwatzenden Wagnerianer dahin zurückholt, wo er hingehört, in den Orchestergraben also und zu dem was er ist: ein meisterhafter Techniker von Musik und Theater, der Mann der einmal zu einem Dirigenten sagte: "Stimmung ist gar nichts, die Hauptsache ist und bleibt Kenntnis."

Stephan Moens
Het Parool, 10. September 1998
Mit dem Ende des "Ringes" bekrönten er und die Niederländische Philharmonie eine Aufbauarbeit von 10 Jahren. Die Philharmonie übertraf was Klangkultur, Technik und Genauigkeit angeht sowohl das Residentieorchester in "Das Rheingold" als auch die Rotterdamer Philharmoniker in "Siegfried".

Erik Voermans
Brabants Dagblad, 10. September 1998
Mehr als ein Jahrhundert nachdem "Der Ring" in Bayreuth in Premiere ging wurde nun in Amsterdam die erste Produktion von Wagners Werk vollendet. Hartmut Haenchen und Pierre Audi können zufrieden sein. Für Hartmut Haenchen, der nächstes Jahr seine Chefdirigentenstelle bei der Niederländischen Oper niederlegt, ist das das schönste Geschenk, das sich ein Wagner-Dirigent wünschen kann: ein Ring, in dem die Musik buchstäblich im Mittelpunkt steht. Wenn auch die Zusammenarbeit zwischen Dirigent und Regisseur manchmal schwierig ist, sie hat zu einer Reihe von künstlerischen Höhepunkten geführt, von denen "Der Ring" die Krone ist.

Der Dirigent spielt in "Götterdämmerung" wieder eine szenische und sehr sichtbare Rolle als Leiter der Niederländischen Philharmonie.

In Haenchens Interpretation entstanden musikalische Spannungsbögen, die vor allem im 2. Und 3. Akt zu magischen Momenten führten.

Paul Korenhof
Noordhollands Dagblad, 10. September 1998
In Siegfrieds Sterbeszene erreicht das Werk seinen Höhepunkt. Von dem Moment an scheint die Musik wirklich zu singen und der darauf folgende Trauermarsch ist bei Hartmut Haenchen mit seiner Niederländischen Philharmonie wie "losgelöst von der Erde". (...) Audi und Haenchen haben den Ring vollendet. Jetzt können sie sich auf den Zyklus im nächsten Jahr vorbereiten. Daß das ein Erlebnis wird, ist jetzt schon sicher.

Hans Visser
De Gelderlander, 10. September 1998
Hartmut Haenchen strahlte mit Recht Stolz aus, als er die erste Welle des riesigen Applaus in Empfang nahm. Die Art und Weise worauf das Team Haenchen-Audi zusammen mit den drei Orchestern arbeiten, resultiert in einer originellen wie ursprünglichen Neugestaltung des "Ringes".

Ivo Postma
Nieuwsblad van het Noorden, 09. September 1998
Erster Niederländischer Ring des Nibelungen originell und unbefangen

Wiederum ist ein eindringlicher Brocken Wagner in unser Gedächtnis geschrieben worden. Und wieder istdie musikalische Leitung von Hartmut Haenchen ausgezeichnet.

Paul Herruer
Deutschland Radio / Norddeutscher Rundfunk, 09. September 1998
Das vortrefflich funktionierende Nederlands Philharmonisch Orkest ist wieder in den Graben zurückgekehrt.

Hartmut Haenchen dirigiert - ganz im Sinne Wagners - zügig. Der Komponist war der Auffassung, daß die Götterdämmerungs-Musik in etwa 4 Stunden zu absolvieren sei - die Niederländer schaffen das fast (und sind damit mehr als eine halbe Stunde schneller als beispielsweise der in die Breite auspinselnde James Levine in Bayreuth). So avanciert die Rauminstallation Tsypins einen neuen "Ring"-Akzent setzt, so eindeutig hält es Hartmut Haenchens Interpretation mit Werktreue. "Stimmung ist gar nichts", meinte der Theater-Fuchs Wagner. "Die Hauptsache ist und bleibt Kenntnis". - Mit der allerdings hat sich nur ein Teil der Enkel und Urenkel beschwert.

Frieder Reininghaus
Haarlems Dagblad, 09. September 1998
Götterdämmerung Niederländische Oper auf hohem Niveau

Dirigent Hartmut Haenchen und die Niederländische Philharmonie dominieren mit ihrer musikalischen Leistung. Das Publikum bringt seine Begeisterung überschwenglich zum Ausdruck.

Rinus Groot