Opern

De Telegraaf, 14. Mai 1990
(...) Het volgende liedje wordt eentonig, maar het kan langzamerhand niet luid genoeg gezongen worden: het Nederlands Philharmonisch Orkest is uitgegroeid tot een volwaardig en volwassen operaorkest. Sterker nog. Zoals het bij deze première de hels lastige Strauss-partituur speelde, kon het zonder enige twijfel wedijveren met de beste traditionele opera-orkesten van Europa. De dirigent Hartmut Haenchen heeft een enorme daad gesteld door dit orkest op zo voortreffelijke wijze de plaats te laten innemen van het Rotterdams Philharmonisch, dat bij deze produktie twee jaar geleden in de orkestbak zat. (...)

Gerard Verlinden

(...) Das folgende Lied wird eintönig, aber es kann nun nicht mehr laut genug gesungen werden: das Nederlands Philharmonisch Orkest ist aufgeblüht zu einem vollwertigen und ausgewachsenen Opern-Orchester. Stärker noch. Wie es bei dieser Premiere die schwierige Strauss-Partitur spielte, konnte es ohne Zweifel wetteifern mit den besten traditionellen Opern-Orchestern von Europa. Der Dirigent Hartmut Haenchen hat Enormes geleistet, um dieses Orchester auf so vortreffliche Weise den Platz des Rotterdams Philharmonisch Orkest einnehmen zu lassen, das bei dieser Produktion vor zwei Jahren im Orchestergraben saß. (...)

Gerard Verlinden