Opern

Trouw, 03. Februar 2010
Haenchen triomfeert in spannende ’Holländer’

Als Hartmut Haenchen en het Nederlands Philharmonisch Orkest bij de laatste maten van de ouverture uitkomen, gaat het voordoek op en ligt er een vis te spartelen op het droge. Zo begon Wagners ’Der fliegende Holländer’ maandagavond bij De Nederlandse Opera in de ontnuchterende, steeds dreigender regie van Martin Kusej.
Mooi, die ouverture, prachtig zelfs. ...
... Het duet tussen de twee is mede dankzij Haenchen van een zeldzaam schone opbouw en uitvoering. Alles krijgt trouwens vleugels dankzij de Duitse Hollander Haenchen. De voormalig chef-dirigent van het NedPhO en DNO, na drie jaar terug, brengt naast een duidelijke keuze voor de 1860-versie van de partituur wederom een gigantisch opwindende muzikale interpretatie mee. Op ’Lohengrin’ na heeft Haenchen nu alle tien grote Wagner-opera’s in Amsterdam gedirigeerd en zodoende een hele generatie opgevoed. Die unieke Wagner-weelde zal als een mijlpaal de geschiedenis van DNO ingaan."
Peter van der Lint

Haenchen triumphiert in spannendem „Holländer“

Wunderschön, die Ouverture, prächtig selbst.... Das Duett zwischen den beiden (Senta, Holländer) ist dank sei Haenchen von seltener Schönheit in Aufbau und Ausführung. Alles bekommt Flügel dank des deutschen Holländers Haenchen. Der ehemalige Chefdirigent der Niederländischen Philharmonie und der Niederländischen Oper, nach drei Jahren wieder zurück, bringt neben der deutlichen Wahl der 1860er-Fassung der Partitur wiederum eine gigantisch aufregende musikalische Interpretation mit. Bis auf „Lohengrin“ hat Haenchen nun alle zehn Wagner-Opern in Amsterdam dirigiert und damit eine ganze Generation herangebildet. Diese einzigartige Wagner-Welt wird als Meilenstein in die Geschichte der Niederländischen Oper eingehen.
Peter van der Lint