Opern

Het Parool, 02. Februar 2010
Het Parool, 2. Februar 2010

Haenchen triomfeert weer

Haenchen is in Amsterdam nog onverminderd geliefd. Tweeën half uur muziek later, die zonder pauze wordt gespeeld (het is voorbij voordat je er erg in hebt), voegt zich gejuich bij de klappende handen als Haenchen op de bühne verschijnt. Alweer een triomf voor de dirigent die zich hier in Amsterdam tot één van de interessantste Wagnervertolkers van deze tijd heeft ontwikkeld. Meteen al in de ouverture kolkt en schuimt het in de orkestbak dat het een aard heeft. Haenchen kan lezen en schrijven met het Nederlands Philharmonisch Orkest, dat, gepokt en gemazeld in dit repertoire, opnieuw grootse prestaties levert. Meesterlijk is met name de voortdurende ondertoon van dreiging die Haenchen zelfs op de lieflijker, gevaarlozer momenten in de muziek weet te evoceren. […]

Haenchen triumphiert wieder

Haenchen ist in Amsterdam noch unvermindert geliebt. Zweieinhalb Stunden Musik später, die ohne Pause gespielt werden.....fügt sich lauter Jubel bei dem rauschenden Beifall als Haenchen auf der Bühne erscheint. Wieder ein Triumpf für den Dirigenten, der sich hier in Amsterdam zu einem der interessantesten Wagnerinterpreten dieser Zeit entwickelt hat. Gleich in der Ouverture kocht und schäumt es im Orchestergraben, dass es nicht schnell seines Gleichen findet. Haenchen kann lesen und schreiben mit der Niederländischen Philharmonie, die, in dem Repertoire viel Erfahrung hat, aufs Neue großartiges leistet. Meisterhaft ist vor allem der immerwährende Unterton der Drohung, die Haenchen selbst in den lieblicheren, gefahrloseren Momenten in der Musik aufklingen zu lassen...
Erik Voermans