Opern

Het Parool (NL), 10. November 2010
‘Die Soldaten’ is Haenchens triomf
‘Weinig opera’s van na de Tweede Wereldoorlog hebben zich een vaste plek op het reportoire verworven, maar Die Soldaten van Bernd Alois Zimmermann komt nog steeds als een mokerslag aan. […] Zonder een ijzersterke enscenering komt dit stuk nooit echt tot leven. Willy Decker heeft dat geweldig ingevuld. Deze voorstelling is exemplarisch voor modern en conceptueel muziektheater. Decker en decor- en kostuumontwerper Wolfgang Gussmann hebben het stuk in een lege schoenendoos op het toneel geplaatst, die geen enkele uitweg biedt aan de personages. De achterwand kan openklappen, maar het hellend vlak dat zo ontstaat biedt alleen uitzicht op een bloedrode lege ruimte. Binnen dat lege, naargeestige kader zijn de personages in felle kleuren getekend. De placering, de beweging en de spanning tussen de personen: het is allemaal even raak. Muzikaal is Die Soldaten ook geweldig. Hartmut Haenchens terugkeer bij De Nederlandse Opera met zijn voormalige eigen Nederlands Philharmonisch Orkest is een triomf. Hij weet zowel de heftige lading als de enorme rijkdom aan detail en kleur van de hondsmoeilijke partituur te realiseren. De cast zingt geweldig en daarboven zweeft dan nog de sopraan van Claudia Barainsky in overtreffende trap als een aangrijpende Marie.’
Roeland Hazendonk

Teilübersetzung:
Die Soldaten sind Haenchens Triumpf
... MUsikalisch sind Die Soldaten auch gewaltig. Hartmut Haenchens Rückkehr bei der Niederländischen Oper mit seiner früheren NIederländischen Philharmonie ist ein Triumpf. Er weiß sowohl die heftigen Entladungen wie auch den enormen Reichtum an Details und Farben von dieser außergewöhnlich schwierigen Partitur zu realisieren.