Opern

Het Parool (NL), 17. November 2012
Rheingold ist top-Wagner waarin alles klopt

... Die muziek heeft in dirigent Hartmut Haenchen een ideale pleitbezorger. Het Nederlands Philharmonisch Orkest liet de Rijn meteen vanaf het geniaal uitgecomponeerde begin in steeds breder Es groot als een magische omhoogwalmende opiumdamp in de duistere zaal stromen en bleef tot aan de laatste noten bijna tweeënhalf uur later het kloppende hart van deze productie. Haenchens interpretatie is zowel dramatischer als vanzelfsprekender dan eerder.
Dit is top-Wagner, waarin alles klopt, niets sleept of te veel nadruk krijgt en het drama in prachtig natuurlijke spanningsbogen precies het gewicht heeft dat het hebben moet.
Roeland Hazendonk

Übersetzung:
Rheingold ist Top-Wagner wo alles stimmt

... Die Musik hat in Dirigent Hartmut Haenchen einen idealen Interpreten. Die Niederländische Philharmonie ließ den Rhein gleich in dem genial komponierten Anfang in stets größerem Es-Dur wie einen magische aufsteigende Opiumwolke in den dunklen Saal strömen und blieb bis zur letzten Note beinahe zweieinhalb Stunden das schlagende Herz von dieser Produktion. Haenchens Interpretation ist sowohl dramatischer als selbstverständlicher als früher. Das ist Top-Wagner, wo alles stimmt, nichts schleppt oder bekommt zu viel Nachdruck und das Drama in einem prächtig natürlichem Spannungsbogen bekommt genau das Gewicht, welches es haben muss.