Opern

De Gelderlander, 04. Dezember 2002
Sterke Mozart sterk partij geven

Begin september nam dirigent Hartmut Haenchen afscheid van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Nu al is hij weer even terug in Nederland. Deze maand dirigeert hij Mozarts La clemenza de Tito bij De Nederlandse Opera.

Bijzonder aan de Amsterdamse productie van La clemenza di Tito zijn de nieuwe recitatieven die de Duitse componist Manfred Trojahn (1949) ervoor schreef. Hartmut Haenchen, sinds kort intendant van de Dresdner Musikfestspiele, is er niet ongelukkig mee. Haenchen: "De opera is van een opmerkelijke diepgang en dramatiek. Qua orkestratie is het een geweldig werk: Mozart op zijn allerbest. Alleen met de oorspronkelijke recitatieven - de passages waarin het verhaal 'verteld' wordt - is wat mis."

Onder Haenchens leiding groeide het Nederlands Philharmonisch Orkest/ Nederlands Kamerorkest bovendien uit tot een zeer gerespecteerd ensemble. Voor minder zou hij niet zijn gegaan, Hartmut Haenchen, de perfectionist en een van de meest inventieve dirigenten van zijn generatie. Nu al verheugt hij zich op het Muziekfestival Dresden in 2003. Met als hoogtepunt een aantal uitvoeringen met zijn oude NedPho.

"Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In Dresden ben ik thuis. Maar hier in Amsterdam heb ik de beste tijd van mijn leven gegeven. Dat wil ik de muziekliefhebbers in Sachsen en die van mijn geboortestad in het bijzonder komende zomer laten horen ook…"

Ton Gijsbers

 
Starkem Mozart stark Paroli geboten

Anfang September nahm Dirigent Hartmut Haenchen Abschied vom Niederländischen Philharmonischen Orchester. Und nun ist er schon wieder hier in den Niederlanden. In diesem Monat dirigiert er Mozarts "La clemenza di Tito" an der Niederländischen Oper.

Bemerkenswert an der Amsterdamer Aufführung von "La clemenza di Tito" sind die neuen Rezitative, die der deutsche Komponist Manfred Trojahn (1949) schrieb. Hartmut Haenchen, seit kurzem Intendant der Dresdner Musikfestspiele, ist nicht unglücklich damit.

Haenchen: "Die Oper ist von außerordentlichem Tiefgang und bemerkenswerter Dramatik. Im Hinblick auf die Orchestrierung ist es ein hervorragendes Werk; Mozart ganz in seinem Element. Nur die ursprünglichen Rezitative in den Passagen, in denen die ‚Geschichte' erzählt wird, sind nicht so recht stimmig."

Unter Haenchens Leitung entwickelte sich das Niederländische Philharmonische Orchester/ das Niederländische Kammerorchester zu einem sehr respektablen Ensemble. Für weniger hätte er es auch nicht getan, Hartmut Haenchen, der Perfektionist und einer der gestaltungskräftigsten Dirigenten seiner Generation. Schon jetzt freut er sich auf die Dresdner Musikfestspiele 2003, bei denen eine Zahl von Aufführungen mit seinem alten NedPho einen Höhepunkt bilden.

"Ja, Blut kriecht, wo es nicht fließen kann. In Dresden bin ich zu Hause. Aber hier in Amsterdam habe ich die beste Zeit meines Lebens gegeben. Das möchte ich den Musikliebhabern in Sachsen und denen in meiner Geburtsstadt ganz besonders im nächsten Sommer zu Gehör bringen..."

Ton Gijsbers