Sinfoniekonzerte

de Standaard, 18. Februar 2011
"Mooi meegenomen was dat het Muntorkest een beroep kon doen op Hartmut Haenchen. Deze eminente dirigent heeft, waneer het op laatromantisch repertoire aankomt, een voortreffelijke staat van dienst. Hij is van het steeds zeldzamer wordende soort musicus dat, alvorens een partituur in te studeren, een stapel boeken en artikels leest. Of in zijn geval: zelf schrijft. Geen man van spektakel dus. Nu wil zo'n aanpak wel eens leiden tot zeurderige uitvoeringen, maar in Das klagende Lied was daarvan geen sprake. Haenchen dirigeerde deze Harry Potter-achtige parabel over broedermoord alsof het een opera in miniatuur betrof. Dat was slim bekeken. Door in te zetten op drama en sfeer slaagde Haenchen erin spanningsbogen te eggen boven wat in feite een muzikaal lappendeken is." Tom Janssens