Opern

Algemeen Dagblad, 16. Mai 1990
Een Salome om trots op te zijn

(...) Een van de sterke punten bleek ook de grote eenheid tussen de bewegingen op het toneel en de muziek in de bak. Dat was niet alleen te danken aan de verfijnde regie-aanwijzingen, maar ook aan het flexibele en genuanceerde apel van het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Hartmut Haenchen. Kortom: Voor de Nederlandse Opera is Salome een produktie om trots op te zijn.

Oswin Schneeweisz

Eine Salome, um stolz darauf zu sein

(...) Einer von den starken Punkten ist auch die Einheit zwischen den Bewegungen auf der Bühne und der Musik im Orchestergraben. Das war nicht allein den verfeinerten Regieanweisungen zu danken, sondern auch dem flexiblen und nuancierten Spiel des Nederlands Philharmonisch Orkest unter Leitung von Hartmut Haenchen. Kurz: Für die Niederländische Oper eine Produktion um stolz darauf zu sein.

Oswin Schneeweisz